Naar hoofdinhoud Naar footer

Eigenwaarde behouden belangrijkste bij zelfredzaamheid

Gepubliceerd op: 03-08-2022

Wat is voor jou de belangrijkste reden om zelfredzaamheid te stimuleren bij mensen met dementie? Uit de poll op Zorg voor Beter blijkt dat het behouden van eigenwaarde en het eigen dingen kunnen blijven doen voorop staan bij zorgverleners.

De poll over zelfredzaamheid stimuleren werd 227 keer ingevuld. Hoe zag de score eruit?

  • 70% wil dat mensen met dementie hun eigenwaarde behouden en hun eigen dingen kunnen blijven doen.
  • 14% wil het zelfvertrouwen van mensen met dementie vergroten door hen hun eigen dingen te laten doen.
  • 9% wil voorkomen dat ze onnodig handelingen van mensen met dementie overnemen, zodat zij voor zichzelf blijven zorgen.
  • 4% vindt dat als mensen met dementie zelfredzaam zijn, ze langer thuis kunnen blijven wonen.

Wat je niet meer doet, raak je kwijt

In een toelichting gaf een zorgprofessional aan dat alle vier genoemde antwoorden aan de orde zijn en dat je als zorgverlener deze probeert mee te nemen in de begeleiding. ‘Wat je niet meer doet, raak je kwijt aan vaardigheden. Uiteindelijk verliezen mensen hun vaardigheden en dan is het punt: hoe ga je daarmee om?’ Een andere zorgverlener vermeldde dat zelfredzaam zijn het brein gezond(er) houdt omdat het getraind en uitgedaagd blijft. Ook werkt actief blijven tegen angst en depressie.

Expert Jeanny Engels over de poll

Jeanny Engels, expert zelfredzaamheid op Zorg voor Beter, is blij met de respons op de poll. ‘Dit laat zien dat het onderwerp leeft. Zelfredzaam zijn betekent dat mensen zichzelf kunnen redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Hun sociale, fysieke en cognitieve vaardigheden zijn daarbij van groot belang. Als het hen lukt om actief te blijven en die vaardigheden te behouden, dan kunnen mensen ook langer thuis blijven wonen.’ 

Geen onnodige handelingen overnemen

Wat hebben mensen daarvoor nodig? Jeanny Engels: ‘Het belangrijkste is dat zorgverleners hun focus hebben op het behoud van zelfstandigheid. Dat betekent: mensen uitnodigen om actief te blijven en hun dingen zoveel mogelijk te blijven doen. Geen onnodige handelingen overnemen als iemand of diens mantelzorger het zelf nog kan. Dit is cruciaal.’ 

Aandacht voor de mantelzorger

Als zorgverlener heb je daarnaast aandacht voor de manier waarop de cliënt en zijn mantelzorger hun dagelijkse handelingen en activiteiten doen en denk je mee hoe zij dit zo makkelijk mogelijk kunnen doen. Ook signaleer je overbelasting van de mantelzorger. Wanneer dat het geval is, kun je tijdelijk zorgtaken overnemen.’

Deel deze pagina via: