Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Over Zorg voor Beter

Er is veel informatie te vinden over ouderenzorg, maar deze is versnipperd over verschillende websites en publicaties. Op het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl is deze kennis gebundeld, met betrouwbare en actuele informatie die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren.

Infographic: Zorg voor Beter in cijfers en hoogtepunten

Zorg voor Beter in beeld

Steeds meer zorgmedewerkers gebruiken de informatie op Zorg voor Beter. Het groeiende aantal bezoekers en veel interactie laten zien dat Zorg voor Beter een bruisend platform is. Wie zijn de bezoekers van Zorg voor Beter? Welke informatie gebruiken ze het meest? En wat doen ze met deze informatie? Lees het in deze infographic. (De cijfers zijn van 2017)

Video: Grote Kennismarkt Zorg voor Beter

Op de bruisende Kennismarkt van Zorg voor Beter (2 okt. 2015) deelden zorgmedewerkers hun ervaringen uit de praktijk. Dit filmpje (2 min.) geeft een impressie van deze kennismarkt. 

Banner Zorgvoorbeter.nl, 200 x 200Voor en door de praktijk

De afgelopen jaren hebben zorgorganisaties in de langdurende zorg hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering op allerlei thema’s, zoals dementie, medicatieveiligheid en het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

In de werkplaatsen van Zorg voor Beter worden nieuwe instrumenten ontwikkeld. Al deze kennis is op het Kennisplein Zorg voor Beter te vinden, zodat anderen hier weer gebruik van kunnen maken.

Artikel 'Nooit meer verdwalen op internet: kennispleinen bundelen betrouwbare informatie' in Mediator (aug 2014), magazine van ZonMw.

jaarverslag 2015 ouderenzorgKrant: highlights in 2015

Sonja Kersten, directeur V&VN (partner van Zorg voor Beter): 'Verpleegkundigen en verzorgenden gaan steeds actiever op zoek naar kennis die hun beroepsuitoefening ondersteunt. We zijn blij dat Zorg voor Beter dit faciliteert.' Zorg voor Beter wil graag de betrokkenheid van andere organisaties bij het kennisplein blijven vergroten. Dus: doet u ook mee?'.

Programma Zorg voor Beter

Het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl is sinds juni 2012 online. Het Kennisplein komt voort uit het Programma Zorg voor Beter, een tijdelijk stimuleringsprogramma waarbinnen zorginstellingen tussen 2005 en 2011 bijna 300 verbetertrajecten voor de langdurende zorg uitvoerden. Organisaties konden binnen dit programma ook subsidie krijgen. Het programma was een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), onder regie van ZonMw. Het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl maakt de kennis die binnen deze verbetertrajecten is ontwikkeld toegankelijk voor andere zorgorganisaties.

Voor wie?

Het Kennisplein Zorgvoorbeter is er voor iedereen die werkzaam is in de ouderenzorg: zorgprofessionals, opleiders en bestuurders.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl zijn Actiz, BTN, Vilans, V&VN en ZonMw:

ActiZ

Logo ActizActiZ is een ondernemende branchevereniging die meer dan 400 lidorganisaties faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt. ActiZ is actief op de zorgterreinen: ouderen, chronisch zieken, kraam en jeugdgezondheid. Website ActiZ

BTN

Logo BTNBTN - Branchebelang Thuiszorg Nederland - is een branchevereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg.  Website BTN

Vilans

VilansVilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met mensen in de praktijk ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis voor langdurende zorg (ouderenzorg, chronisch zieken en gehandicapten). Website Vilans

V&VN

V&VN, beroepvereniging verzorgenden en verpleegkundigenV&VN, beroepsvereniging van zorgprofessionals, is sinds maart 2014 partner van het kennisplein Zorg voor Beter. Website V&VN

ZonMw

Logo ZonMwZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw voerde de regie over het programma Zorg voor Beter waaruit het kennisplein is voortgekomen. Website ZonMw