Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Lokale samenwerking

Studenten gaan vaak werken in de regio waar ze naar school gaan. Als docenten en praktijkbegeleiders sámen het onderwijs in de regio ontwikkelen, leren studenten precies dát wat ze in de praktijk nodig hebben. U vindt hier een stappenplan en een uitgebreide handreiking om het mbo-onderwijs af te stemmen op de lokale zorgbehoefte.

Video over samenwerking zorginstellingen met onderwijs

Bekijk de video over hoe zorginstellingen Parnassia en Antes en het Albeda College succesvol hebben samengewerkt op het gebied van ambulantisering. De kennisbundels zijn tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen zorg en onderwijs.

 

Marjan_van_RooyenKICK-protocollen in het onderwijs

De uitdaging voor het onderwijs is studenten voor te bereiden op de praktijk. Ook het gebruik van KICK-protocollen voor voorbehouden en risicovolle handelingen in het mbo-onderwijs overbrugt de kloof tussen onderwijs en praktijk. ‘Goede scholing aan de hand van KICK-protocollen hoort thuis in elke opleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden’, vindt Marjan van Rooyen, docent van het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland. Al 280 zorginstellingen, en inmiddels 10 ROC's, werken met de KICK-protocollen. Lees meer over het gebruik van KICK-protocollen in het onderwijs.