Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Valpreventie

Richtlijnen Valpreventie

Richtlijnen op het gebied van valpreventie zijn:

Preventie van valincidenten bij ouderen

Het betreft een evidencebased richtlijn over de preventie van valincidenten bij geriatrische patiënten. De richtlijn bevat aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De gebruikers van de richtlijn zijn alle zorgverleners die met een cliënt met een verhoogde valneiging te maken krijgen bij zelfstandig wonende ouderen, in verzorgings- en verpleeghuis en in het ziekenhuis.
De richtlijn bevat aanbevelingen ten aanzien van:

  • thuiswonenden
  • verpleeg- en verzorgingshuizen
  • ziekenhuizen

Naast de omvang van het probleem 'vallen'  worden de omstandigheden van een val en de gevolgen ervan thuis, in verpleeg- verzorgingshuis en thuis beschreven. De preventie en interventie wordt beschreven; men doet aanbevelingen over vrijheidsbeperkende maatregelen en andere interventies.

Hoofdstuk 5 gaat over bruikbaarheid/haalbaarheid. Het implementeren van  het EFQM-model wordt uitgelegd. Het is een niet-lineaire multifactoriële benadering die veelbelovend lijkt voor verbetering van kwaliteit. EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Er wordt aangegeven welke randvoorwaarden van belang zijn voor implementatie van de richtlijn Valpreventie.

Download de Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen 2004 (pdf). Dit is momenteel de laatst gepubliceerde richtlijn. Deze richtlijn uit 2004 wordt geactualiseerd, die naar verwachting in 2017 gereed is.

Bij de richtlijn is ook een samenvattingskaart uitgegeven. Download de Samenvattingskaart preventie valincidenten bij ouderen (pdf, 141 kb)

Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie

Een richtlijn met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van allen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met osteoporose.
De richtlijn is aanbevolen bij preventie van valincidenten in het algemeen.

In Hoofdstuk 2 staan richtlijnen beschreven van Inventarisatie van het fractuurrisico bij patiënten ouder dan 60 jaar zonder recent doorgemaakte fractuur. Welke patiënten lopen risico op botfracturen.
Aanbevelingen die worden gegeven zijn o.a.

  • In het kader van de richtlijn wordt aanbevolen dat ieder met verhoogd fractuurrisico stopt met roken.
  • Bij patiënten met osteoporose is het advies om alcoholinname te verminderen of te staken, met name bij gebruik van meer dan 3 alcoholinnamen per dag. 
  • In hoofdstuk 3 Integratie van valrisico in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een verhoogd fractuurrisico.
  • Valrisico’s worden beschreven.
  • Effectiviteit valinterventies bij verhoogde valincidentie.

Over vallen

In 2004 is de CBO-richtlijn ‘Preventie van valincidenten bij ouderen’ gereed gekomen. Hoewel vallen een belangrijke risicofactor voor een fractuur is, is het valrisico niet uitgebreid aan bod gekomen in de CBO-richtlijn ‘Osteoporose 2002’; in deze vernieuwde richtlijn is het nadrukkelijk de bedoeling om tot een integratie van deze richtlijnen te komen. Download de Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie 2011 (pdf, 2,2 mb).

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.