Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Verbeteren van hbo-v stages wijkverpleegkundigen

De wijkverpleging is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Een nieuw opleidingsprofiel (Bachelor of Nursing 2020) dat vanaf september 2016 is ingegaan, moet verpleegkundigen hierop voorbereiden. Het is een uitdaging om stages voor aankomend wijkverpleegkundigen goed aan te laten sluiten op de vernieuwde rol(len) en inhoudelijke taken.

De werkplaats 'Kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging' van Zorg voor Beter heeft handige hulpmiddelen ontwikkeld om zicht te krijgen op het nieuwe opleidingsprofiel en om de kwaliteit van hbo-v stages in de wijkverpleging te verbeteren.

Wijkstagewijzer voor het 1e en 2e jaar van de hbo-v

Het is nog niet makkelijk om de hbo-v stages in de wijkverpleging goed aan te laten sluiten op het nieuwe opleidingsprofiel 'Bachelor of Nursing 2020'. Dat geldt ook voor de oriëntaties en stages in het eerste en tweede jaar van de hbo-v. Juist die studiejaren waarin het zo belangrijk is studenten te enthousiasmeren voor, en kennis te laten maken met, een reëel beeld van het werk van de wijkverpleegkundige. De wijkstagewijzer biedt inspiratie en handvatten voor werkbegeleiders en docenten om aantrekkelijke stages en een krachtige leeromgeving te organiseren.

Filmpje: 'Lotte en Els op pad met het nieuwe opleidingsprofiel' 

Dit informatieve filmpje helpt werkbegeleiders van hbo-v stagiaires in de wijk wegwijs te worden in het nieuwe opleidingsprofiel. Het geeft uitleg over Bachelor of Nursing 2020 en de vertaling daarvan naar de praktijk van de wijkverpleging.

Het opleidingsprofiel in de wijkverpleging

Het is een uitdaging om in de stages voor aankomend wijkverpleegkundigen goed aan te sluiten op de vernieuwde rol(len) en inhoudelijke taken. Rollen en competenties van verpleegkundigen worden beschreven aan de hand van de zeven CanMEDS-rollen. De waaier 'Het opleidingsprofiel in de wijkverpleging' geeft werkbegeleiders van hbo-v stagiair(e)s een handig overzicht van de competenties en kernbegrippen die onder de verschillende CanMEDS-rollen vallen. Daarnaast geeft de waaier tips om stage-activiteiten aan te laten sluiten bij de verschillende rollen. Waaier opleidingsprofiel wijkverpleging

Je kunt de waaier gratis bestellen via de webshop van Actiz.

CanMEDS-rollen in de veranderde wijkverpleging

De wijkverpleging is in beweging. Veranderingen zijn groot en vragen veel van wijkverpleegkundigen. De handreiking 'CanMEDS-rollen in de veranderde wijkverpleging' biedt, per CanMEDS-rol, voorbeelden van stageactiviteiten die aansluiten bij actuele thema’s die spelen in de wijkverpleging.

Meer informatie

Lees meer bij het thema 'Vernieuwend zorgen' over de verschillende projecten om meer hbo'ers in de zorg op te leiden.

Vragen over verbeteren hbo-v stages?

Deze producten zijn gemaakt door de werkplaats ‘Kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging’. Heb je vragen, neem gerust contact met één van ons op.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.