Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Kwaliteitskader palliatieve zorg gepresenteerd

06 november 2017

Palliactief, de vereniging voor professionele palliatieve zorg, en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) presenteerden onlangs het kwaliteitskader palliatieve zorg. Met het kwaliteitskader heeft een werkgroep van vertegenwoordigers van patiënten en naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars overeenstemming bereikt over wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn.

palliatieve-zorgIn tegenstelling tot het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is dit kader niet wetgevend maar richtinggevend. Het kader wil vooral beleid rondom palliatieve zorg verbeteren. De uitvoering is de verantwoordelijkheid voor het veld. Hoe kun je de gewenste kwaliteit van palliatieve zorg in de organisatie of dagelijkse praktijk toepassen? In een vervolgtraject kijken Palliactief en IKNL samen met betrokkenen hiernaar.

Wat is palliatieve zorg volgens het kwaliteitskader?

De werkgroep heeft de WHO-definitie voor palliatieve zorg van 2002 aangepast:

Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van cliënten die niet meer beter worden (door een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid) en hun naasten. Dat kan door het voorkomen en verlichten van lijden door vroegtijdige signalering. Daarnaast is er bij de behandeling veel aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele problemen. Ook heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Palliatieve zorg heeft volgens het kader de volgende kenmerken:

 • palliatieve zorg kan tegelijkertijd met een andere, op de ziekte gerichte, behandeling verleend worden;
 • zorgverleners en vrijwilligers werken samen met de cliënt en zijn naasten als één team. De behandeling is afgestemd op door de cliënt gestelde waarden, wensen en behoeften;
 • de coördinatie van de zorg is in handen van de centrale zorgverlener;
 • de wensen van de cliënt en diens naasten op het gebied van waardigheid worden tijdens de ziekte, het stervensproces en na de dood erkend en gesteund.

Kwaliteitskader als leidraad

Het kwaliteitskader is bedoeld als leidraad.  Zo vind je er bijvoorbeeld wat de standaarden en richtlijnen zijn bij onder meer lichamelijke problemen en hoe je moet handelen in de rouwperiode. In het kwaliteitskader vind je ook aanbevelingen waarin de werkgroep aangeeft hoe dit kader gebruikt kan worden.

Naast het kwaliteitskader is er ook een handreiking financiering palliatieve zorg verschenen. Daarin zijn de mogelijkheden tot financiering van iedere zorgsetting beschreven.

Waarom is het belangrijk dat dit kader er nu is?

'Alleen ga je snel, samen kom je verder', zegt Gerrit van der Wal, voorzitter bij het ZonMw-programma Palliantie. Volgens hem is het essentieel dat er een breed draagvlak is en blijft voor het gebruiken en toepassen van het kwaliteitskader. 'De noodzakelijke vervolgstappen zijn het implementeren en gebruiksvriendelijk maken van dit kwaliteitskader. Het kader wordt leidend voor de praktijk, het onderzoek en het onderwijs.'

Lees meer op Zorg voor Beter

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.

Reacties

 • Rinke Berg [Verzorgende IG in Hospice, Leger des Heils, Veenendaal] 07-11-17

  Beste mensen,

  Wa teen geweldig mooi kwaliteitskader hebben jullie neergezet.

  ik ben het met veel interesse aan het lezen. Stukje voor stukje.

  Wat me opvalt is dat jullie bv in H 3 spreken over 'afleggen' als iemand is overleden.In mijn beleving noemen we dit al langere tijd niet meer zo en is er een ander woord voor in de plaats gekomen.

  Namelijk 'laatse zorg geven'

  Voor mij klinkt dit meer respectvol naar de overledene en diens naaste. Het woord afleggen is ook moeilijk meer uit te leggen. Wat wij in het Hospice doen is 'gewoon' echt de laatste zorg geven.

  Nogmaals dank jullie wel voor dit kader!