Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Hygiëne

E-learnings en trainingen

Medewerkers moeten voldoende kennis hebben om hygiënisch te kunnen werken. Weten ze wat het belang is van hygiënisch werken voor hun kwetsbare cliënten, maar ook voor zichzelf? Weten ze hoe infecties ontstaan? Wat ze zelf bij kunnen dragen aan voorkomen van besmetting? Zijn ze bekend met de protocollen en afspraken in de organisatie? Weten ze de materialen te vinden? Het vergt niet alleen kennis, maar ook een cultuur waarin hygiënisch werken gewoon is. Waarin iedereen vaak en goed zijn handen wast en constant alert is op onveilige situaties. Scholing draagt bij aan die kennis.

Gratis prikincidenten instructie (e-learning)

Online instructie en test voor professionals na een prikaccident. Je loopt verschillende cases door. Zeer inzichtelijk en compleet. Volg de e-learning Prikincidenten instructie van VHIG.

Cursus Infectiepreventie (V&VN)

V&VN geeft een praktische cursus van een middag over infectiepreventie voor verpleegkundigen en verzorgenden uit zorginstellingen en de thuiszorg. Daarbij komen de onder andere de Protocollen Werkgroep Infectiepreventie (WIP) aan de orde. Ook wordt er gebruik gemaakt van een UV lamp waardoor zichtbaar wordt of de handen op de juiste wijze zijn gewassen en hoe micro-organismen zich kunnen verspreiden.  Lees meer over de Cursus Infectiepreventie op de website van de V&VN Academie.

E-learning infectiepreventie

De Free Learning Infectiepreventie geeft je basiskennis over hygiëne. Er is veel aandacht voor handhygiëne, maar ook voor andere manieren waarmee je micro-organismen kunt overdragen. In totaal bestaat de e-learning uit 17 vragen. Na het beantwoorden van een vraag bij een afbeelding of filmpje, krijg je direct toelichting. Daardoor leer je meteen van je goede of foute antwoord. Als je voldoende vragen goed hebt beantwoord (80 procent of meer), ontvang je een certificaat. Je kunt voor deze module ook 1 accreditatiepunt krijgen. De e-learning duurt ongeveer 30 minuten. Ga direct aan de slag met de e-learning infectiepreventie.

Deze Free Learning is ontwikkeld samen met Zorggroep Alliade. Voor vragen kun je contact opnemen met Paul Ceasar (p.caesar@alliade.nl).

E-learning handhygiëne

Met de gratis e-learning handhygiëne kun je je kennis testen en waar nodig bijspijkeren  Er is veel aandacht voor hygiënisch werken. Zeker ook in verband met antibioticaresistentie. Van een goede handhygiëne wordt gezegd dat het het belangrijkste onderdeel is van infectiepreventie, maar waarom eigenlijk? Het antwoord op die vraag vind je in de e-learning. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de vijf momenten, het wassen van de handen met water en zeep en het gebruik van alcohol. Wat moet je bijvoorbeeld doen wanneer er sprake is van een norovirusuitbraak? Andere onderwerpen die aan bod komen zijn het gebruik van handschoenen en de verzorging van je handen. De e-learning duurt ongeveer een half uur. Hij bestaat uit uitleg, filmpjes en korte kennistestjes. Ook veelgemaakte fouten worden besproken. Vraag de gratis e-learning aan.

De e-learning is ontwikkeld door E-learning Made Easy. Met vragen kun je contact opnemen met Hedwig Schlötjes-Belle via info@elearningmadeeasy.nl.

E-learning Hygiënisch werken

Deze e-learning is bedoeld als (bij- of na-scholing) voor zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden. Deze zorg kan geboden worden in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, dagopvang, vormen van kleinschalig wonen en de thuiszorg. In deze e-e-learning leer je hoe je volgens de LCHV richtlijnen hygiënisch werkt. Na het bestuderen van de theorie wordt je kennis getoetst met meerkeuze vragen. Het volgen van deze e-learning duurt 2 uur en kost 20 euro.
E-learning Hygiënisch werken op Zorgleren.nl

Stichting Trainingen Infectie Preventie

Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) verzorgt een groot aantal infectiepreventie trainingen gericht op: verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg (Actiz), zelfstandige klinieken (ZKN), deskundigen infectiepreventie (VHIG) en voor alle zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in infectiepreventie. Ook trainingen over maatregelen bij BRMO (antibioticaresistentie). Bekijk de trainingen op de website van STIP.

E-learnings van ZorgVooraf

ZorgVooraf biedt als academie voor infectiepreventie van CareB4 scholing in de vorm van e-learning op het gebied van infectiepreventie aan verpleeg en verzorgingsinstellingen. Zorgorganisaties kunnen deze e-learnings aan hun medewerkers aanbieden. Bekijk de modules op de website van ZorgVooraf.nl  

Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie

De website van de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) geeft informatie en een overzicht van congressen en nascholing over hygiëne. Zie de website van de VHIG

Video's

Video's over hygiëne en infectiepreventie.


 

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.

Reacties

 • Conny Moons [adviseur vereniging, V&VN, Utrecht] 15-09-15

  Beste mw Bettie van der Meulen,

  Dank voor uw bericht, als u mij mailt op het mailadres dat u vindt onder Contact dan kan ik u terugmailen en waarschijnlijk beter antwoord geven op uw vraag,

  Alvast bedankt

  Conny Moons

  Expert hygiëne.

 • Bettie van der Meuien [verzorgende i.g., Noorderbreedte, Grou] 10-09-15

  Praktijk

  Wat is het?

  Handhygiëne

  Persoonlijk hygiëne

  Hygiënisch werken

  Eten en drinken

  Incidenten

  Infectieziektes

  Verbeteren

  Blijvende aandacht

  Instrumenten

  Scholing

  Video's

  Landelijke richtlijnen

  Voor de organisatie

  Feiten en cijfers

  Eigen protocollen

  Eisen van inspectie

  Risico's medewerkers

  Thema: Hygiëne

  Eisen van inspectie (IGZ)

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) inspecteert op het onderwerp hygiëne en infectiepreventie. Naar aanleiding van haar onderzoek in 2012-2015 heeft de IGZ aangegeven dat instellingen in de ouderenzorg maatregelen moeten treffen om de hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Op basis van het onderzoek komt de inspectie tot de conclusie dat er bij de instellingen onvoldoende urgentiebesef is en dat zij hun verantwoordelijkheid niet nemen. Terwijl blijkt dat binnen korte tijd veel verbetering mogelijk is en er voldoende handvatten beschikbaar zijn om nu al verbeteringen door te voeren. De inspectie blijft de komende jaren onderzoeken of instellingen voldoende zorg leveren op het gebied van infectiepreventie. Maar het toezicht zal meer insteken op bestuursniveau. Waar instellingen niet slagen om gewenste verbeteringen door te voeren spreekt de inspectie de bestuurders aan op hun verantwoordelijkheid.

  Eisen aan zorginstellingen

  In een eerder rapport in 2013 beschreef de IGZ al de volgende eisen aan zorginstellingen:

  Installeer een infectiepreventiecommissie die op een actieve wijze invulling geeft aan het hygiëne- en preventiebeleid.

  Voer een interne of externe audit uit met de toetsingslijsten van de inspectie of gelijkwaardige lijsten.

  Sluit een contract met een deskundige infectiepreventie.

  Geef hygiëne en infectiepreventie een prominente plek in het takenpakket van kwaliteitsmedewerkers.

  Neem hygiëne en infectiepreventie op in het kwaliteitssysteem.

  Geef medewerkers structurele bij- en nascholing over hygiëne en infectiepreventie.

  De inspectie wilde dat de zorgconcerns vóór 1 januari 2015 hier de gewenste invulling aan gaven.

  Bovendien moeten de specialisten ouderengeneeskunde een verantwoord infectiepreventiebeleid initiëren en onderhouden door:

  te participeren in een infectiepreventiecommissie

  ondersteuning te realiseren door een deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog

  regionaal af te stemmen met andere instellingen en de GGD

  zorgverleners te stimuleren en motiveren tot infectiepreventiegedrag bij de verzorging

  surveillances van zorginfecties te organiseren.

  De inspectie wilde dat de specialisten ouderengeneeskunde vóór 1 januari 2015 hier de gewenste invulling aan gaven. Uit het vervolgonderzoek in 2013 en 2014 bleek hiervan onvoldoende gerealiseerd en doorgevoerde verbeteringen bleven beperkt tot de bezochte locaties van de zorgorganisatie.

  Aanbevelingen antibioticaresistentie

  De toename van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica en de circulatie van BRMO (bijzonder resistente micro-organismen) stelt volgens de inspectie hogere eisen aan de zorg.

  Dit vraagt strikte naleving van de richtlijnen voor hygiëne en infectiepreventie.

  Instellingen zullen serieuze aandacht moeten besteden aan antibioticumbeleid en en het uitvoeren van diagnostiek.

  Er moeten meer inspanningen gepleegd worden om uitbraken te voorkomen.

  Bij een uitbraak moeten cliënten geïsoleerd verpleegd worden.

  Instellingen dienen zich te realiseren dat zij deel uitmaken van een groter zorgsysteem. Hun verantwoordelijkheid reikt tot buiten hun poort. Cliënten bewegen zich tussen zorginstellingen en verspreiden zo hun de resistente micro-organismen (BRMO).

  De inspectie adviseert instellingen een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

  Wat is het niveau van infectiepreventie dat van instellingen te verwachten is? Hoe meten de zorginstellingen dat en hoe sturen ze daarop? Hoe kan de inspectie daarop toezien?

  Hoe weten instellingen wat er speelt in hun instelling? Hoe wordt een uitbraak voldoende snel ontdekt? Hoe weet de inspectie dat men voldoende alert is en maatregelen neemt om de uitbraak te beteugelen?

  Hoe zorgt de instelling ervoor dat er geen verspreiding van de resistente micro-organismen tussen de eigen instelling en andere instellingen kan optreden?

  Hoe zorgt men in instellingen ervoor dat antibiotica verantwoord gebruikt worden? Met zo min mogelijk verdere resistentie-ontwikkeling?

  Medio 2015 organiseert de inspectie een conferentie om met de antwoorden op bovenstaande vragen de volgende toezichtsronde in te richten.

  Aandachtspunten van inspecteurs

  Bij inspectiebezoek maken de inspecteurs een rondgang over de afdelingen en bekijken ze documenten. Ze letten op de volgende aspecten:

  persoonlijke hygiëne van medewerkers

  persoonlijke hygiëne van cliënten

  omgang met excreta (uitwerpselen) en gebruikte naalden

  omgang met en opslag van medicatie en steriele (medische) (hulp)middelen

  hygiënemaatregelen in keukens

  hygiënemaatregelen in verblijfruimtes

  hygiënemaatregelen in sanitaire voorzieningen

  hygiënemaatregelen in de schoonmaak en in werkruimtes/werkkasten

  wasgoed- en afvalverwerking.

  Daarnaast spreken ze met de specialist ouderengeneeskunde, de teamleider/manager zorg, deskundige infectiepreventie en zorgmedewerkers. Tijdens deze gesprekken komt het volgende aan bod:

  beleidsplan

  infectiepreventie, de infectiepreventiecommissie en deskundige infectiepreventie (DIP-er)

  kwaliteitssysteem infectiepreventie/WIP

  MRSA-beleid

  antibioticabeleid

  wet Publieke gezondheid

  registratie verpleeghuisinfecties/zorginfecties en infectierisico’s

  bij- en nascholing.

  Bron:

  Nieuwsbericht: Hygiëne en infectiepreventie verpleeghuizen onvoldoende (28 april 2015) op website van IGZ

  Rapport IGZ: Instellingen in ouderenzorg hygiëne en infectiepreventie (april 2015) op website van IGZ

  Rapport IGZ: Verbetering van hygiëne en infectiepreventie in ouderenzorg snel realiseerbaar (2013) op website van IGZ

  Laatst bijgewerkt: 14 juli 2015

  Print pagina

  Maak pdf

  Wil je hierop reageren?Reageer >

  Contact

  Conny Moons

  expert hygiëne

  mail | meer

  Nieuws

  Prijsvraag: handen wassen doe je zo! http://02-09-2015

  Speciaal toetsenbord voor hygiënisch werken in de zorg http://31-08-2015

  Hygiëne - nieuw thema op Zorg voor Beter http://25-08-2015

  'Hygiëne: let ook op smartphones...' Interview met Conny Moons http://24-08-2015

  meer nieuws

  Aanmelden nieuwsbrief

  Abonneer je gratis op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Zorgvoorbeter.nl:

  de heer mevrouw,

  Ik loop hier zelf ook tegen aan.

  Ik zou hier graag een betoog over willen houden.

  Heeft U hier een goed voorbeeld van?

  Alvast reuze bedankt!

  Met vriendelijke groet,

  Bettie van der Meulen