Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Hygiëne

Landelijke richtlijnen

De volgende richtlijnen zijn uitgangspunt bij hygiënisch werken in de ouderenzorg:

LCHV-richtlijn: verpleeghuizen en woonzorgcentra (2016)

De 'Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen en woonzorgcentra' (maart 2016) is een praktische leidraad met alle belangrijke onderwerpen: persoonlijke hygiëne medewerkers, omgang met cliënten, omgang met lichaamsvloeistoffen, wondverzorging, omgang met en opslag medicijnen en steriele middelen, preventie van infectieziekten, isolatie, MSRA, Norovirus, voedselveiligheid, reinigen en desinfectie. De richtlijn is ook van toepassing voor kleinschalige woonvoorzieningen.

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) ontwikkelt richtlijnen en dient als vraagbaak. De hygiënerichtlijnen van het LCHV zijn evenals de WIP-richtlijnen geschreven ter voorkoming van infecties, maar richten zich op een andere doelgroep. De WIP-richtlijnen zijn bedoeld voor beleidsmakers, terwijl het LCHV zich richt op medewerkers in verpleeghuizen en woonzorgcentra. De LCHV-richtlijnen zijn een praktische uitwerking van het door de WIP vastgestelde beleid. Het LCHV gebruikt de RIVM-website om informatie beschikbaar te maken. Lees meer: Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) op website van RIVM.

WIP-richtlijnen

In Nederland is de Werkgroep Infectie Preventie dé deskundige partij als het gaat om ontwikkeling van richtlijnen voor hygiëne in de zorg. De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting. Ze gebruikt de RIVM-website om informatie te delen. Er zijn richtlijnen voor Verpleeghuizen, woon- en thuiszorg (VWT) en voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen (VWK). Alle actuele WIP-richtlijnen zijn te vinden via Werkgroep Infectie Preventie op de website van RIVM.

Overzicht richtlijnen Antibioticaresistentie

Voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg: zie het overzicht aan richtlijnen en maatregelen op de pagina over antibioticaresistentie in de zorg.

Richtlijnen infectiepreventie voor thuiszorg ontbreken

Thuiszorgrichtlijnen op het gebied van infectiepreventie ontbreken steeds vaker. Dat is het gevolg van afspraken tussen het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en de Expertgroep Verpleeghuizen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Thuiszorgrichtlijnen zouden het werkterrein van het LCHV zijn. Tot nu toe is het LCHV er echter niet in geslaagd richtlijnen te ontwikkelen voor de thuiszorg.
Omdat de WIP geleidelijk aan de VWT-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg) aan het vervangen is door VWK-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en  Kleinschalig wonen voor ouderen), ‘verdwijnen’ langzamerhand de richtlijnen voor de thuiszorg. De WIP adviseert thuiszorgorganisaties om de VWK-richtlijnen voor het desbetreffende onderwerp als uitgangspunt te nemen en deze zelf te vertalen naar lokaal beleid. Alle actuele WIP-richtlijnen zijn te vinden via Werkgroep Infectie Preventie op de website van RIVM.

LCI-richtlijnen

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is de partij die adviseert bij uitbraak van infectieziekten en die richtlijnen ontwikkelt voor de bestrijding daarvan. Zij richten zich dus specifiek op infectieziekten. Bij een uitbraak van infectieziekten is de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding verantwoordelijk voor de inhoudelijke advisering van overheid en professionals over hoe deze uitbraak het beste kan worden bestreden en voor de implementatie van het landelijke beleid. De ontwikkeling en het onderhoud van richtlijnen en draaiboeken voor de bestrijding van infectieziekten zijn onderdeel hiervan. Lees meer Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding op de website van het RIVM.

De LCI-richtlijnen zijn tegenwoordig ook beschikbaar als app. Download ze hier:

Je hoeft niet online te zijn om de app te gebruiken. De IOs-versie is geoptimaliseerd voor de iPhone maar ook te geschikt voor de iPad. De LCI-richtlijnen app is te downloaden als je een smartphone hebt met iOS vanaf versie 10.0 of Android vanaf 4.2. Als je een oudere versie of een Windowstoestel hebt, kun je de website www.rivm.nl/richtlijnen gebruiken.

HACCP - voedselveiligheidssysteem

De HACCP is een voedselveiligheidssysteem. Het staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Met HACCP kan de instelling het hele productieproces nagaan op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Vervolgens worden de kritische punten vastgesteld en maatregelen genomen. Denk aan de inkoop, het bereiden en bewaren van eten, de schoonmaak van koelkast, keuken en kookmaterialen, de afwas en de afvalverwerking. De HACCP is voor veel bedrijven vertaald in een hygiënecode. Op basis van de HACCP zijn er twee Hygiënecodes opgesteld: één voor zorginstellingen en één voor kleinschalig wonen. Lees meer over HACCP en deze Hygiënecodes op de website van het Voedingscentrum.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.

Reacties

 • Marian [Verzorgende, Thuiszorg, Zoetermeer] 08-06-17

  Hallo,

  Ik doe de opleiding verzorgende vig 3 en ik ben werkzaam in de thuiszorg.

  Mijn eind profilering wil ik houden over infectie preventie in de thuiszorg. Ik heb al meerdere interessante artikelen voorbij zien komen. Maar weet iemand of er over dit onderwerp literatuur is verschenen. Ik zie veel over ziekenhuizen en verzorgingshuizen, maar over de thuiszorg kan ik geen boek vinden.

  Vriendelijke groetjes,

  Marian.

 • Annemarie [Medewerker welzijn.] 12-04-17

  Hoi.

  Ik heb een vraag. Heeft er iemand ervaring met een dier op de afdeling. En wat zegt de haccp hierover?

  Of hoe is dat bij jullie geregeld.

  Zie graag een reactie.

  Groetjes Annemarie