Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Overheidsbeleid & veranderingen in de zorg

Op 1 januari 2015 zijn grote hervormingen van de langdurige zorg ingegaan. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. Vanaf 1 januari 2015 vergoedt de Wlz alleen de zwaarste, langdurige zorg. De Wlz is alleen voor mensen die echt niet langer thuis kunnen wonen. De gemeente regelt dan lichtere vormen van zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En sommige zorg gaat over naar de Zorgverzekeringset (Zvw).

Thema: Vernieuwend zorgen

Bij het thema Vernieuwend zorgen op het kennisplein Zorg voor Beter worden de hervormingen op een eenvoudige manier uitgelegd. Dit thema beschrijft wat de veranderingen inhouden voor het werk van verzorgenden en verpleegkundigen. Thema Vernieuwend zorgen op Zorg voor Beter

Kijk ook op de website www.hervorminglangdurigezorg.nl voor helpdesk zorgaanbieders.

Eerdere nieuwsberichten op Zorg voor Beter