Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Alle nieuwsberichten

Hier vind je het laatste nieuws uit de ouderenzorg en nieuwe informatie op het kennisplein. Heb je zelf interessant nieuws? Mail info@zorgvoorbeter.nl 

RSS feed Zorg voor Beter 
'Like' onze Facebook pagina

RSS feed Zorg voor Beter
RSS-feed nieuwsberichten

 • IGZ-rapport: leren van medicatiefouten

  Wat kun je leren van de 'fouten' die gemaakt worden met het toedienen van medicijnen? De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) analyseerde 1.060 meldingen van cala... >

 • Nieuwe bundel over toekomst wijkverpleging

  De wijkverpleging is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De inspiratiebundel ‘Tijd voor de toekomst’ geeft kennis, handvatten en voorbeelden ter inspirat... >

 • 'Voorschrijven medicatie moet beter'

  Medicatieoverdracht is de zwakste schakel bij het veilig toedienen van medicijnen. In verpleeghuizen ontbreekt soms een actueel medicatieoverzicht of wordt er niet g... >

 • Nieuw Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

  Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is op vrijdag 13 januari 2017 vastgesteld en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. De focus van het K... >

 • Denk mee en help vallers op de been te blijven

  Werk jij aan valpreventie en wil je graag je mening geven? Dan is het Erasmus MC op zoek naar jou. Voor de Delphi-studie binnen het project ‘Houd ouderen op de been... >

 • Doe de Zelftest Antibioticaresistentie

  Antibioticaresistentie wordt een steeds groter probleem, infectiepreventie in het verpleeghuis is daarom heel belangrijk. Weet jij alles over hygiënisch werken, anti... >

 • Uit de praktijk: vrijheid op de Vliedberg

  Een deur met een codeslot, een bedhek of een afgesloten koelkast in de keuken. Het zijn maatregelen die voor veiligheid moeten zorgen bij mensen met dementie, maar het zi... >

 • Infographic: Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

  Antibioticaresisentie is een wereldwijd probleem. Er sterven nu al jaarlijks meer dan 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Met name in verp... >

 • 'Voor gedragsverandering heb je een lange adem nodig'

  Bij Zorggroep Almere hebben ze een vaste deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog. Er is dus altijd aan aanspreekpunt voor vragen over hygiëne. Specialist oudere... >

 • Vijfstappenplan mondzorg bij dementie

  De Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie maakte een vijfstappenplan 'Afweergedrag bij de mondverzorging bij cliënten met dementie'. Dit stappenplan geeft i... >

 • Seksualiteit in het verpleeghuis: 7 praktische tips

  Ouderen in het verpleeghuis durven vaak niet intiem te zijn of te vrijen uit angst dat er iemand van de verzorging komt binnenlopen. Hoe kun je een onderwerp al... >

 • Mondzorgproblemen bij kwetsbare ouderen

  De slechte mondgezondheid bij ouderen is een verborgen gezondheidsrisico. Zowel ouderen als zorgprofessionals geven volgens geriatrisch tandarts Arie Hoeksema - gespecial... >

 • Top 10 populairste onderwerpen in 2016

  Het aantal mensen dat gebruik maakt van de informatie op Zorg voor Beter blijft groeien en daar zijn we heel blij mee. De populairste thema’s, nieuwsberichten... >

 • Brochure: calamiteiten melden aan de IGZ

  Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor de zorg. Van fouten kun je leren, zodat de kans op herhaling zo klein mogelijk wordt. Maar wanneer is een fo... >

 • Resultaat poll: checken ligging neusmaagsonde

  Onnodige zorghandelingen komen nog veel voor. Handelingen die vroeger nuttig en efficiënt leken en die je ooit zo hebt aangeleerd. Maar die toch slimmer kunnen. Het contr... >

 • Slim zorgen: 3 nieuwe keuzes

  Met 'Slim zorgen' ga je als team zelf aan de slag met het terugdringen en vervangen van onnodige en tijdrovende (soms onplezierige en schadelijke) zorghandelingen om de k... >

 • Vernieuwd toezicht wijkverpleging

  Wijkverpleegkundigen krijgen vanaf januari te maken met het vernieuwde toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ). De inspecteur komt dan ook bij de cliënt th... >

 • Boek brengt verhalen van mensen met dementie tot leven

  Speciaal voor mensen met dementie en hun naasten en verzorgers is het IK-BEN-boek ontwikkeld. In dit boek kan het levensverhaal, maar ook waarden en gewoonten in woord en... >

 • Hoe hygiënisch is jouw werkomgeving?

  Valt die hoop vieze theedoeken in de hoek van het schoonmaakhok je op? En zie je de bandages die over de reling te drogen hangen? Als je als team al langer op een bepaald... >

 • Gezonde Taal! wint Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016

  Oudere migranten hebben door hun taalachterstand vaak moeite om informatie te begrijpen die voor hun gezondheid belangrijk is. Door taallessen te geven over gezondhe... >