Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Vrijheidsbeperking

Werkplaats Verzorgende en vrijheidsbeperking in de thuissituatie

Een veel voorkomende situatie: een verzorgende trekt steunkousen aan bij een licht dementerende oudere. Wanneer de verzorgende het huis verlaat, draait deze echter de achterdeur op slot. Of dit gebeurt bijvoorbeeld bij het echtpaar waarvan de man dementerend is en regelmatig wegloopt en verdwaalt. Het zijn vormen van vrijheidsbeperking in thuissituaties. Echter in de huidige wetgeving is het niet toegestaan vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen in de thuissituatie.

Door de wens om langer thuis te blijven wonen, is er steeds vaker sprake van onveilige situaties bij ouderen met een aandoening, bijvoorbeeld dementie. Verzorgenden voelen vaker de noodzaak om  vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. Dit is alleen toegestaan in intramurale setting met een BOPZ-status. Dit gaat in de toekomst veranderen door de komst van de nieuwe wet Zorg en Dwang. 

Aanleiding

werkplaats vrijheidsbeperkingDe nieuwe wet Zorg en Dwang spreekt over ‘onvrijwillige zorg’ in plaats van vrijheidsbeperkende maatregelen en benadrukt dat dit een allerlaatste optie is. Er moet echter aan allerlei criteria voldaan worden, voordat deze onvrijwillige zorg toegepast kan worden. Ook blijk dat veel verzorgende niet altijd door hebben dat ze iemand in hun vrijheid beperken. Vaak is men zich niet eens bewust van het feit dat ze iemands vrijheid beperken door bijvoorbeeld de deur op slot te doen.

Het verantwoord toepassen van ‘onvrijwillige zorg’ in de thuissituatie zorgt voor veel dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de verzorgende. Naast de zoektocht naar veilige alternatieven, blijken ze ook verlegenheid te ervaren om ‘onvrijwillige zorg’ te bespreken. Er zijn al veel instrumenten ontwikkeld om intramurale zorginstellingen te ondersteunen bij het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Een deel hiervan is ook goed bruikbaar in de thuiszorg.

Centrale vraag

De centrale vraag is hoe thuiszorgmedewerkers om kunnen gaan met het kader dat de nieuwe wet schept en de criteria waaraan ze zich moeten gaan houden bij de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Bewustzijn creëren van vrijheidsbeperkende maatregelen krijgt een belangrijke rol binnen de werkplaats. Het kennisplein biedt bij uitstek de mogelijkheid om kennis en vooral praktische oplossingen te delen.

Samenstelling werkplaats

De leden van de werkplaats zijn 10 EVV-ers, verzorgenden, een praktijkopleider, een inhoudelijk expert en een cliënt(vertegenwoordiger). De deelnemers van de werkplaats brengen de documenten in de vindplaats onder de aandacht van hun netwerk/collega’s ter becommentariëring en leggen hun ervaringen en goede voorbeelden vast.