Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Dementie

Werkplaats Hoe ga jij om met dementie?

Dementie is een ziekte met veel verschijningsvormen en een grillig en progressief verloop. Verzorgenden krijgen hier dagelijks mee te maken in de praktijk. Echter, veel beschikbare informatie over dementie sluit niet aan bij de praktijk of leerwijze van de verzorgende. Voor hen is weinig  informatie beschikbaar

In de werkplaats ‘Hoe ga jij om met dementie?’ verzamelen de deelnemers actuele informatie, zoals handvatten, tools, beeldmateriaal, kennis en ervaringen. Deze informatie toetsen de deelnemers, samen met hun netwerk of team op inhoud en vorm  en maken het  gereed voor toepassing in de praktijk. De opbrengsten zijn praktisch en  toepasbaar voor verzorgenden.

Aanleiding

Hoe om te gaan met dementie? Uit een korte inventarisatie blijkt veel beschikbare informatie over dementie niet praktisch toepasbaar te zijn voor verzorgenden. In de dynamiek van de 24-uurs zorg  komen zij alle uitdagingen tegen die de ziekte met zich meebrengt, zoals gedragsveranderingen, geheugen- en stemmingsproblemen en allerlei praktische problemen. Daarnaast hebben verzorgenden te maken met naasten die zich vaak machteloos voelen. Juist in de thuissituatie  waarin verzorgenden zelfstandig  opereren, ervaren zij dilemma’s die een spanningsveld veroorzaken.

Centrale vraag

De centrale vraag is hoe verzorgenden op een adequate manier zorg kunnen verlenen aan mensen met dementie in de thuissituatie. De antwoorden op deze vragen worden op een toegankelijke manier gepresenteerd en beschikbaar gesteld in de vindplaats van het Zorg voor Beter Kennisplein VVT.

Samenstelling werkplaats

De leden van de werkplaats bestaan voornamelijk uit verzorgenden en daarnaast uit een verpleegkundige, teammanager, een praktijkopleider, een docent ROC en een inhoudelijk expert. De deelnemers bezoeken de werkplaatsbijeenkomsten, verzamelen commentaren en ervaringsverhalen zetten hun netwerk in om informatie te toetsen en bundelen de reacties.

Meer weten

Lees de blog 'Effectief communiceren met mensen met dementie' over de werkplaats Dementie van Goanu Couperus.