Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Databank erkende interventies in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de langdurige zorg. Dat verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten. Maar hoe weet u wat juist is? Wat werkt en wat niet? In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Zoekt u een geschikte interventie, dan kunt u daarvoor de databank raadplegen.

Bekijk hier de interventies die door de commissie erkend zijn als goed onderbouwd en/of effectief. Selecteer in de rechterkolom een doelgroep om gerichter te kunnen zoeken.

Hebt u een interventie voor de langdurende zorg ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

Erkend

 • 'GRIP op probleemgedrag' effectief bij bewoners met dementie

  29 sep 2017 De interventie GRIP helpt bij het verminderen van probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij bewoners met dementie in de intramurale zorg.

  Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Muziekkusseninterventie biedt houvast voor ouderen met dementie

  29 sep 2017 De Muziekkusseninterventie heeft als doel nachtelijke onrust te verminderen bij oudere mensen met dementie op psychogeriatrische verpleegafdelingen.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • De Veder Methode: theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg

  21 mrt 2017 Meer plezierige momenten voor mensen met dementie in zorginstellingen door contact tussen deze bewoners en hun omgeving.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • Foutloos leren bij dementie

  21 mrt 2017 Vergroten van de autonomie en de kwaliteit van leven van mensen met dementie door het opnieuw zelfstandig leren uitvoeren van één of enkele bezigheden.

  Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Girls Talk +

  24 nov 2016 Vergroot de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking en voorkomt seksuele grensoverschrijding, ongeplande zwangerschap en soa's.

  Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd
 • Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen of volwassenen en hun Communicatiepartners

  11 okt 2016 Het verbeteren van de communicatieve interactie tussen kinderen of volwassenen die niet kunnen praten en sprekende mensen in hun omgeving.

  Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

  26 sep 2016 Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een psychosociale interventie voor professionele zorgverleners en mantelzorgers.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • Gentle teaching

  14 dec 2015 Naar onvoorwaardelijke, wederkerige vertrouwensrelaties tussen de persoon met een verstandelijke beperking en de begeleider voor het beter omgaan met stress.

  Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd
 • Dierbare herinneringen

  03 dec 2015 Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, met klinisch relevante depressieve klachten, ervaren minder depressieklachten

  Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Exbelt

  01 okt 2015 Stoppen van het gebruik van bandenfixatie in psychogeriatrische verpleeghuizen

  Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Opvoedings-/ondersteuningsprogramma

  10 aug 2015 De persoon met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ontvangt ondersteuning die is afgestemd op zijn of haar wensen en behoeften.

  Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Training Sterker dan de kick

  17 jul 2015 Mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblemen vanuit zichzelf motiveren tot gedragsverandering.

  Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd
 • Discrete Trial Teaching: Driestroom-model

  02 jul 2015 Functioneren vergroten en gedragsproblemen en kenmerken van autisme verminderen bij kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking.

  Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Begeleiders in Beeld

  22 jan 2015 Werkt aan verbetering van de interactie en relatie tussen begeleiders en cliënten: kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

  Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Doen bij Depressie

  08 dec 2014 Doen bij Depressie richt zich op systematisch opsporen & behandelen van depressie & depressieve klachten bij ouderen met chronische problemen in verpleeghuizen.

  Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Ontmoetingscentra

  19 aug 2014 Ontmoetingscentra richt zich op ondersteuning van mantelzorgers & mensen met dementie, om overbelasting te voorkomen en mensen langer thuis te laten wonen.

  Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Vallen Verleden Tijd

  16 mrt 2017 Verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst.

  Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • In de put, uit de put 55+: zelf depressiviteit overwinnen

  15 dec 2016 Depressieve klachten bij oudere volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van een depressie afneemt.

  Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen
 • In Balans: valpreventieprogramma voor ouderen

  11 nov 2016 Voorkomen van valongelukken bij ouderen door middel van risicofactoren en beïnvloeding van het eigen beweeggedrag

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • Zicht op Evenwicht

  10 nov 2016 Verminderen van angst om te vallen en gerelateerd vermijdingsgedrag en het vergroten van de dagelijkse activiteit.

  Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Samen misbruik de baas

  20 apr 2016 Door positieve gevoelens over jezelf en verbondenheid met anderen meer regie over je eigen leven creëren.

  Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd
 • Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens

  22 dec 2015 Jongvolwassenen met een LVB zich meer bewust laten zijn van hun eigen wensen en behoeften op het gebied van vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens.

  Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd
 • Bordspel SeCZ TaLK

  22 dec 2015 Praten over relaties en seks voor jongeren met een chronische aandoening.

  Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd
 • Je Lijf, Je Lief!

  20 okt 2015 Leren omgaan met je eigen grenzen met de grenzen van een ander.

  Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd
 • Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG)

  04 okt 2013 Verminderen van gedragsproblemen en (opnieuw) opbouwen van gehechtheidsrelaties voor kinderen met meervoudige beperkingen en gehechtheids- en gedragsproblemen.

  Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Valanalyse 65+

  02 apr 2013 Ondersteunen van eerstelijns zorgverleners bij het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico en het geven van een advies op maat aan deze ouderen.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • Blijf Staan

  22 nov 2012 Verlagen van het aantal valongevallen en de ernst van de letsels na vallen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

  Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Samen Stevig Staan

  28 sep 2012 Verminderen van gedragsproblemen van jeugdigen met een LVB door hun oplossingsvaardigheden en de opvoedingsvaardigheden van ouders te verbeteren.

  Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd
 • Op verhaal komen

  14 jun 2012 Deze interventie heeft als doel om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren.

  Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Halt! U valt

  27 apr 2010 Risico’s van vallen en het aantal valongelukken bij zelfstandig wonende ouderen verminderen.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd

Deze interventies zijn al beoordeeld door de commissie en “onder voorbehoud” erkend. Dit betekent dat de ontwikkelaars met de feedback van de commissie hun beschrijving aanpassen en opnieuw indienen. Dit doen zij met begeleiding vanuit Vilans en zijn dus nog “in traject”. Bekijk hier de interventies die door de commissie onder voorbehoud zijn erkend.

Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

Onder voorbehoud erkend

 • STA OP!

  05 jan 2016 STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de baas vermindert onbegrepen gedrag en pijn bij ouderen met een (vergevorderde) dementie.

 • Methodiek Zorg voor Vrijheid

  27 nov 2015 Methodiek Zorg voor Vrijheid voorkomt en vermindert vrijheidsbeperkende maatregelen in de intramurale gehandicaptensector en biedt alternatieven hiervoor.

Vilans begeleidt ontwikkelaars bij de beschrijving van hun van interventies, op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Kijk welke interventies dit traject momenteel doorlopen. Selecteer in de rechterkolom een doelgroep om gerichter te kunnen zoeken.

Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

In traject

 • Mijn leven in kaart

  10 okt 2017 Door het vertellen van het levensverhaal krijgt de oudere mens meer grip op het leven en de (verzorgende) omgeving leert de oudere beter kennen.

 • Interventie programma Contact

  16 jun 2017 Methode Contact bevordert harmonieuze interacties tussen personen met doofblindheid en hun begeleiders.

 • Het Communicatie Assessment & Interventie Systeem (CAIS)

  01 jun 2017 Voor kinderen die moeilijkheden ondervinden bij de verwerving van communicatief gedrag. Leren aangeven wat je wilt.

 • Tovertafel Original

  22 mei 2017 Apathie bij ouderen in de midden- tot late fase van dementie doorbreken, door stimuleren van fysieke- en cognitieve activiteit en sociale interactie.

 • Music & Memory

  13 apr 2017 Het gestructureerd aanbieden van gepersonaliseerde muziek via een iPod vermindert gedragsproblematiek bij mensen met dementie.

 • Crowdingtraining

  13 apr 2017 Crowdingtraining verbetert de nabijvisus en vermindert crowding (slechte objectherkennig) bij enkelvoudig beperkte slechtziende kinderen.

 • Bevorderen Initiatief Cliënt (BIC)

  09 mrt 2017 De BIC methode en Goal Attainment Scaling (GAS) zorgen voor scenario’s waardoor doelen en handelingsimpuls goed aansluiten bij mensen met een beperking.

 • EMDR

  06 feb 2017 Psychotherapeutische behandelmethode voor posttraumatische stressstoornis/andere klachten als gevolg van onverwerkte traumatische/stresserende gebeurtenissen.

 • BOM: Brein Omgeving Methodiek

  25 okt 2016 Het toepassen van de BOM-methodiek leidt tot een gunstige omgeving voor mensen met dementie en beïnvloedt daarmee het gedrag.

 • GOUD

  28 jun 2016 Beweeg- en educatieprogramma GOUD verhoogt de lichamelijke activiteit en verbetert de lichamelijke fitheid van ouderen met een verstandelijke beperking.

 • (Flexible) Assertive Community Treatment (Fact-LVB)

  27 nov 2015 Verbeteren van het welzijn, functioneren en de maatschappelijke participatie van zorgmijdende cliënten met een LVB en psychiatrische en/of gedragsproblematiek.

 • Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis (EDOMAH)

  20 apr 2015 Omgaan met beperkingen en behouden en vergroten van de participatie in betekenisvolle activiteiten in de eigen omgeving.

 • Houvast

  12 mrt 2015 Stut en steun voor ouders met een LVB; met hulp van het netwerk en/of professionals, zijn zij in staat hun kinderen veilig en 'goed genoeg' groot te brengen.

 • Dementia Care Mapping (DCM)

  14 okt 2014 Werken aan persoonsgerichte zorg door ervaringen en behoeften van mensen met dementie in kaart te brengen vanuit hun eigen perspectief.