Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Zorgleefplan

Implementatie zorgleefplan

Voor de implementatie van het zorgleefplan organisatiebreed dient aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Een van de voorwaarden is het aanstellen van een procesbegeleider voor de invoering. Informatie hierover is te vinden in:

  • Implementatiegids Zorgleefplan (Actiz, 2009)
  • Profiel Procesbegeleider (Thebe)

Implementatiegids zorgplan verantwoorde zorg (2009)

De implementatiegids model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is de neerslag van ervaringskennis die daar tot nu toe mee opgedaan is door de branche. De gids is bedoeld voor bestuurders, managers en hun implementatietrekkers (medewerkers die het zorgleefplan invoeren). De handreiking bestaat uit deze beknopte gedrukte versie, en een digitale versie op het ledengedeelte van www.actiz.nl (externe link), waarin belangrijke thema’s verder zijn uitgewerkt. Ook wordt daar verwezen naar beschikbare hulpmiddelen die hun waarde bewezen hebben, en ander ondersteuningsaanbod. Er wordt een interactieve plek ingericht waar vragen gesteld kunnen worden en ervaringskennis gedeeld.

De gids bestaat uit 3 delen.

  • Deel 1 gaat over de visie van Verantwoorde zorg waarop het model gebaseerd is en over de impact daarvan voor zorgorganisaties.
  • Deel 2 over het model zelf: wat is het wel en niet, hoe zit het in elkaar en hoe ‘werkt’ het?
  • Deel 3 over het proces van invoering: randvoorwaarden, inbedding, verandermanagement, en het bestendigen van de vraaggerichte werkwijze.

Download de Implementatiegids Zorgleefplan Verantwoorde zorg (152 kb) van ActiZ.

Profiel Procesbegeleider

Thebe heeft voor de invoering van het zorgleefplan een Procesbegeleider aangesteld. In het document Profiel Procebegeleider is onder andere uitgewerkt:

  • kern van de functie
  • positie intern
  • externe contacten
  • taken en verantwoordelijkheden
  • competenties

Download het Profiel Procesbegeleider Zorgleefplan (pdf, 103 kb) van Thebe.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.