Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Zorgakkoord: verzachting van bezuinigingen

18 april 2014

Het kabinet heeft op 17 april met enkele oppositiepartijen een nieuw zorgakkoord gesloten. De voorgenomen bezuiniging op de langdurige zorg van 3,5 miljard wordt enigszins verzacht. Meer mensen houden toegang tot een verpleeghuis of woonzorgcentrum en meer mensen kunnen gebruik blijven maken van  dagbesteding.

Toegang tot verzorgingshuis

Het beleid is en blijft dat ouderen langer thuis zullen blijven wonen. Familie en het sociale netwerk zullen hierbij meer moeten gaan helpen. Met het nieuwe zorgakkoord worden de maatregelen wel wat verzacht. Ouderen met een zorgzwaartepakket (ZZP) 4 kunnen toch in aanmerking komen om in een instelling te worden Van Rijn (ouderenzorg)opgenomen en verzorgd. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die matig dementeren.  

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in de kamerbrief van 17 april 2014: "In de huidige praktijk verblijft ongeveer 23% van de cliënten die zorg in natura genieten met een ZZP 4 indicatie niet in een instelling. Door vanaf 2015 extra middelen beschikbaar te stellen (oplopend tot € 70 miljoen) wordt bij deze praktijk aangesloten. Zo bieden we meer zekerheid dat ouderen en verstandelijk gehandicapten, voor wie het thuis wonen niet langer meer gaat, een plaats in een zorginstelling kunnen krijgen."

Meer geld voor dagbesteding

Ook voor het mogelijk maken van goede en toegankelijke vormen van begeleiding en dagbesteding van thuiswonende ouderen en gehandicapten worden extra middelen beschikbaar gesteld. Naast de 195 miljoen euro in 2015, gaat het om 165 miljoen in 2016, 50 miljoen in 2017, 40 miljoen in 2018 en 30 miljoen structureel in de jaren daarna. In 2015 gaat er daarnaast eenmalig een extra bedrag van 360 miljoen euro naar de langdurige zorg om de overdracht van taken naar de gemeente te versoepelen.

Debat over Wet langdurige zorg

Met de instemming van de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP heeft het kabinet ook in de Eerste Kamer steun voor het plan om meer zorgtaken voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten naar de gemeenten te laten overgaan. Het akkoord is mede mogelijk door meevallers op de begroting van het ministerie van VWS. Deze zijn onder meer te danken aan goedkoper medicijngebruik.

Komende week voert de Tweede Kamer een debat over de Wet langdurige zorg, waarvan het de bedoeling is dat die 1 januari 2015 ingaat.

Download: Kamerbrief staatssecretaris Martin van Rijn, 17 april 2014 (pdf)

Eerdere nieuwsberichten

 

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.