Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: zelfredzaamheid

Meer werken aan zelfredzaamheid

In sommige opleidingen is aandacht voor het werken aan zelfredzaamheid van cliënten, in andere opleidingen minder. En als je erover geleerd hebt, heb je het in de praktijk soms ook afgeleerd: vanuit je organisatie worden veel zorgverleners gestimuleerd om de indicatie 'op te maken' en de daarbij afgesproken zorg te verlenen. Dit past niet bij het stimuleren van de zelfredzaamheid van een cliënt. Dat begint nu te veranderen. Het is niet alleen een kwestie van kennis, maar ook van houding en ervaring.

Andere houding en vaardigheden

Zorgverleners versterken bij zelfredzaamheid de eigen regie van de patiënt. Zij stimuleren de patiënt bijvoorbeeld tot het maken van eigen keuzes voor zover dat tot zijn mogelijkheden behoort. Deze benadering is gebaseerd op de aanname dat ieder mens mogelijkheden of sterke kanten heeft om op eigen wijze - eventueel samen met anderen – vorm te geven aan het leven, ook als de omstandigheden niet zo gunstig zijn. Deze benadering wordt ook wel 'empowerment' genoemd. Empowerment heeft niet alleen met assertief zijn te maken. Het vraagt ook om een andere houding en vaardigheden van zorgverleners. Niet denken vóór de cliënt maar sámen met de cliënt aan de slag. Deze manier van werken vraagt een ondersteunende en coachende rol van de zorgverleners. Lees meer over over 'empowerment' in de zorgverlening in het artikel Eigen kracht, een gezamenlijk proces (pdf) in 'Tijdschrift voor Verpleegkundigen', 2010.

Werken in het team

Ook zul je als team op een lijn moeten zitten en met zijn allen aan de zelfredzaamheid van cliënten werken. Leren doe je niet alleen met een cursus, maar vooral ook in en met de praktijk. Belangrijk is ook dat je organisatie er klaar voor is. Jij kunt leren hoe je aan zelfredzaamheid kunt werken, maar als je manager op ‘het opmaken van de indicatie’ blijft hameren, schiet het niet echt op. Lees meer bij Werken in het team.

Indicatoren

Het Kwaliteitsdocument 2012 VV&T stelt als norm dat zorgverleners zich richten op het behouden of bereiken van het optimale niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven voor de betrokken cliënt. Zij werken cliëntgericht, zijn deskundig en zijn een betrouwbare ondersteuner die de cliënt op een goede manier bejegent. Zij signaleren tekorten en niet-passende zorg en zoeken daarbij naar oplossingen.

Als het gaat om zelfredzaamheid, zijn de volgende twee indicatoren belangrijk:

  • Indicator 1: De mate waarin cliënten of vertegenwoordigers goede inspraak ervaren.
    De cliënt mag rekenen op respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling, en het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie.
  • Indicator 2: De mate waarin cliënten of vertegenwoordigers een goede informatie ervaren.

Bron: Kwaliteitsdocument 2012 VV&T

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.