Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Medicatieveiligheid

Werkplaats veilig werken in thuissituatie en verzorgingshuizen

Bij de medicatiezorg voor ouderen, thuis en in verzorgingshuizen, zijn veel mensen betrokken, zoals de huisarts en de apotheker. Ook cliënten en mantelzorgers hebben inspraak en verantwoordelijkheid. De inspraak van zoveel mensen maakt medicatiezorg erg complex. Hierdoor kan er makkelijk iets mis gaan. Daarom zijn er tal van protocollen, convenanten en richtlijnen. Te midden van dit alles staan verzorgenden en verpleegkundigen en zij zijn dan ook een belangrijke schakel binnen de medicatieketen.

In de praktijk van alle dag komen verzorgenden en verpleegkundigen echter vaak voor dilemma’s te staan. Ze komen in situaties terecht waarbij ze merken dat de richtlijnen op gespannen voet staan met wat wenselijk is voor de cliënt en staan onder druk om van de richtlijnen af te wijken. Ze voelen zich verplicht om  verantwoordelijkheid te nemen voor een taak, die bij een van de andere partners in de keten ligt.

In de werkplaats 'Veilig werken in thuissituatie en verzorgingshuizen’ willen we handvatten ontwikkelen, waarmee zij op een verantwoorde manier hun rol in de medicijnketen kunnen invullen. Er zal onder andere aandacht zijn voor communicatie. De praktische informatie, die samen met het veld ontwikkeld wordt, is daarna terug te vinden op de vindplaats van het kennisplein.

Aanleiding

Om de samenwerking rond medicatieveiligheid te verbeteren ontwikkelde de Task Force Medicatieveiligheid Care (vanaf nu Platform Medicatieveiligheid) de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. De praktijk blijft echter weerbarstig:

‘Joh, of jij nu bij de apotheker langs rijdt of ik, wat maakt dat nu uit’.

‘Wat doe je moeilijk, injecteren kan toch iedereen. Mijn moeder deed het altijd zelf’.

‘Zo’n medicijnlijstje heb je toch altijd gemaakt, en zo vaak ging dat toch niet fout’.

Zo maar een aantal opmerkingen, die naar voren kwamen tijdens een korte inventarisatie onder verpleegkundigen en verzorgenden. Het zijn uitspraken die zij van mantelzorgers, leidinggevenden, artsen en apotheker dagelijks horen. Personen waar zij afhankelijk van zijn. Vaak durven of willen ze geen ‘nee’ zeggen en dit heeft diverse  risico’s tot gevolg.

Daarbij werkt de veelheid aan richtlijnen, convenanten en protocollen juist  verwarrend en onvoldoende. De onzekerheid van verpleegkundigen en verzorgenden wordt gevoed doordat afspraken over verantwoordelijk niet altijd duidelijk zijn. Ook zijn zij zich niet altijd bewust van de risico’s en mogelijkheden om dit op te lossen.

Centrale vraag

De centrale vraag in de werkplaats is hoe verzorgenden om kunnen gaan met de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Wat is hun verantwoordelijkheid in het medicatiebeleid in de thuissituatie en in het verzorggingshuis en hoe kunnen ze daar mee omgaan? Welke rol hebben de praktijkopleider en leidinggevende?

Samenstelling werkplaats

De leden van deze werkplaats zijn verpleegkundigen, verzorgenden, een praktijkopleider, een inhoudelijk expert en een cliënt(vertegenwoordiger). De in totaal ongeveer tien deelnemers van de werkplaats brengen de documenten in de vindplaats onder de aandacht van hun netwerk/collega’s ter becommentariëring en leggen in overleg met de accounthouder van het thema van het kennisplein de ervaringen en goede voorbeelden vast.

Meedoen

De werkplaats is inmiddels gestart. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Nieuws uit de werkplaats

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.