Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Vrijheidsbeperking

E-learnings en scholing

Medewerkers passen vrijheidsbeperking toe met de beste bedoelingen, namelijk het bieden van veilige zorg. Het afbouwen van vrijheidsbeperking, met name van fixerende maatregelen, geeft medewerkers een gevoel van onveiligheid en ongerustheid. Het letterlijk en figuurlijk loslaten van de cliënt vraagt een enorme omslag in het denken en doen van medewerkers.

Wat moeten medewerkers weten?

  • Wat is vrijheidsbeperking?
  • Wanneer mag ik het toepassen?
  • Aan welke criteria moet een toegepaste maatregel voldoen?
  • Negatieve gevolgen van fixatie?
  • Wat zijn alternatieven?
  • Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld?
  • Hoe ga ik om met risico’s: welke accepteren we en welke niet?

U kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van:

Gratis e-learning vrijheidsbeperking

In deze online test leren zorgmedewerkers aan de hand van 15 prikkelende vragen (met filmpjes) wat vrijheidsbeperkende maatregelen zijn. Ook doen ze ideeën op voor hoe ze het gebruik ervan kunnen voorkomen. De test duurt ongeveer een half uur en is heel bruikbaar als voorbereiding op een inhoudelijke training over dit onderwerp. De test is gemaakt door LOCOmotion en Vilans: e-learning Vrijheidsbeperkende maatregelen.

Lesmateriaal: Kennisbundel Vrijheidsbeperking

Deze kennisbundel voor ROC-docenten bevat informatie voor docenten en praktijkopleiders als basis voor hun lessen over het thema vrijheidsbeperking. Download de Kennisbundel vrijheidsbeperkende maatregelen, met daarin een gratis Lespakket van 10 lessen over vrijheidsbeperking.

DVD met 9 films over vrijheidsbeperking

De DVD is gemaakt om in teamverband of tijdens trainingen of een themamiddag te vertonen. Gaat zowel over de ouderenzorg als gehandicaptenzorg. De bijbehorende lesbrief geeft uitleg over de film, en bevat vragen, stellingen en suggesties om de situaties uit de film met het team of met collega’s te bespreken. De DVD kost 12,50 euro. Lees meer en bekijk de teaser bij Vrijheidsbeperking>Middelen

Korte e-learning met 3 casussen

Deze korte e-learning gaat over 3 casussen: veel voorkomende situaties in de thuiszorg rond vrijheid en veiligheid. Mag je bij een vrouw met dementie de deur op slot doen omdat de kinderen dat een veilig idee vinden? Het bedhek omhoog doen als een familielid dat wil? Kalmerende medicijnen door de koffie druppelen? Hoe kun je zoeken naar alternatieven?

Doe de e-learning met 3 casussen:

1. Deur op slot (10 min.)
2. Bedhek omhoog (10 min.)
3. Medicatie buiten medeweten van de cliënt (10 min.)

onvrijwillige zorg thuiszorgDe e-learning is voor thuiszorgmedewerkers met een opleidingsniveau vanaf mbo 3 en is gericht op bewustwording en het zoeken naar alternatieven. De e-learning gaat uit van het huidige wettelijk kader; de nieuwe wet Zorg en Dwang ligt nog bij de Eerste Kamer en is dus nog niet van toepassing.

Lesbrief over samenwerking met mantelzorgers

Voor oor (leerling)helpenden en verzorgenden. Hoofdstuk 2 gaat over in gesprek gaan met de mantelzorger over de levensgeschiedenis van de cliënt. Als je methodisch werkt zie je vanzelf een aantal momenten waarop het logisch is om met familie te overleggen. U kunt de lesbrief Leerzame ontmoetingen vinden op de website van Het Pon.

Kennis is niet voldoende

Alleen pure kennis is niet voldoende om medewerkers anders te laten denken en doen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan het gevoel van onveiligheid en ongerustheid van medewerkers. Bespreek dit bijvoorbeeld met elkaar met behulp van de Attitudevragenlijst (word, 270 kb). Laat iedereen voor zichzelf de lijst invullen en neem dan de tijd om de antwoorden met elkaar te bespreken. Zorg hierbij voor een veilige sfeer waarbij iedereen eerlijk zijn mening kan geven zonder hierom veroordeeld of uitgelachen te worden.

Of speel het Strokenspel en bespreek zo op een speelse manier wat de impact is van verschillende maatregelen. Het Strokenspel is bedoeld om met elkaar in gesprek te komen over lichte en zware vrijheidsbeperkende maatregelen. Het spel richt zich op medewerkers, cliënten en familieleden. Het helpt te bepalen hoe zwaar een maatregel is, te zoeken naar alternatieven en kritisch te blijven op de maatregelen die worden toegepast. Het Strokenspel is als gratis download en voor € 22,50 in de webwinkel van Vilans verkrijgbaar.

Als u medewerkers wilt overtuigen van het belang om vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, helpt het als zij zelf een keer ervaren hoe het voelt om vast te zitten in een band of niet te kunnen internetten wanneer zij dat willen. Verpleeghuis Lückerheide, van de zorggroep Meander, maakte een dvd om zorgverleners te laten zien hoe het voelt om gefixeerd te zijn. Vier medewerkers van de zorggroep werden 24 uur lang vrijwillig gefixeerd. Ze vertellen over hun ervaringen.

Leren van anderen

Medewerkers raken sneller overtuigd als ze met hun eigen ogen zien dat iets werkt. Veel zorgorganisaties zijn inmiddels actief met het terugdringen van vrijheidsbeperking. Neem daarom eens een kijkje bij een organisatie die al verder is en leer van hun ervaringen. Wellicht hebben zij vergelijkbare situaties gehad.

Op de website van Innovatiekring Dementie vindt u een overzicht van zorginstellingen die al fixatievrij zijn. Het Centrum voor Consultatie en Expertise deelt op hun website ervaringen met lastige casussen. Een mooie bron van inspiratie.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.