Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Verbeteren doe je zo

Testen en implementeren

De volgende stap bestaat uit het uitproberen van de bedachte verbeteringen, het bestuderen van de effecten van de verandering en het verder implementeren van de verbeteringen. Het testen van de verandering is een belangrijke stap in het verbetertraject. Kleinschalig beginnen maakt snel duidelijk hoe een proces of interventie in een team of afdeling werkt. Door te testen leert men van de effecten en kan datgene wat niet werkt of problemen oproept bijgesteld worden. Als een verbetering getest is, kan de werkwijze breder geïmplementeerd worden bij andere teams of locaties.

Succes- en faalfactoren

Vilans onderzocht welke factoren implementatie in de zorgpraktijk belemmeren en bevorderen. Deze kennis is omgezet in een instrument, de Veranderplanner om voorafgaand aan een implementatieproject mogelijke knelpunten in kaart te brengen. Download de Veranderplanner (pdf) en de toelichting (pdf) hierop.

Wat weten we over implementatie

In de afgelopen jaren zijn in Nederland de praktische implementatie(-ondersteuning) en het implementatieonderzoek tot ontwikkeling gekomen. Onder meer dank zij stimulans vanuit ZonMw. Lees meer over de vijf pijlers van het implementatiebeleid van ZonMw.

Een implementatieplan maken

Wilt u een implementatieplan maken? ZonMw biedt ondersteuning met kennis, ervaring en geld. Lees meer: Thema Implementatie op de website van ZonMw.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.