Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Probleemgedrag

Wat is probleemgedrag of onbegrepen gedrag?

Onder probleemgedrag, ofwel 'onbegrepen gedrag', verstaan we alle gedrag van de cliënt dat deze cliënt en/of haar omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaart. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen om hem of haar heen.

Vormen

Bij probleemgedrag of onbegrepen gedrag wordt al snel gedacht aan fysieke of verbale agressie. Maar ook ander type gedrag kan ‘problematisch’ zijn, zoals:

  • weglopen
  • dwalen
  • roepen
  • teruggetrokken gedrag vertonen
  • angst
  • onrust
  • overmatig drinken
  • zelfverwonding

Oorzaken

Probleemgedrag kun je vergelijken met koorts. Het is een manier om aan te geven dat er sprake is van een ander probleem. Net zoals koorts aangeeft dat er iets met het lichaam aan de hand is. Probleemgedrag is soms voor de cliënt de enige manier om zich te uiten.

De koorts kun je behandelen met bijvoorbeeld paracetamol. Maar daarnaast moet je ook onderzoeken waar de koorts vandaan komt. Als een cliënt met probleemgedrag een direct gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, zul je ook het symptoom moeten bestrijden. Bijvoorbeeld door iemand tijdelijk apart te zetten. Maar net als bij koorts moet je verder zoeken: waar komt dit gedrag vandaan? Wat is er aan de hand? Een cliënt kan pijn hebben, maar niet in staat zijn dat aan te geven. Of een cliënt verveelt zich enorm zonder dat iemand dat doorheeft. Er kan ook sprake zijn van een psychiatrische stoornis, enzovoort. De aanpak van probleemgedrag moet dus gericht zijn op het onderliggende probleem en dat verschilt per cliënt.

Probleemgedrag wordt vrijwel altijd veroorzaakt door meerdere factoren.

Omgevingsfactoren

Bijvoorbeeld invloed van geluid, de grootte van de ruimte, de bejegening van medebewoners of personeel, mogelijkheden voor een eigen daginvulling.

Lichamelijke factoren en medicijngebruik

Bijvoorbeeld visuele beperkingen, pijn, bijwerkingen van medicatie of moeite met kauwen, slikken of praten.

Psychische factoren

Bijvoorbeeld door de diagnose depressie, angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis.

Persoonlijke factoren

Bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen, hoe iemand omgaat met zijn/ haar afhankelijkheid

Meer informatie over de oorzaken van probleemgedrag is te vinden bij Richtlijnen.

Bron

Kennisbundel Probleemgedrag

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.