Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Probleemgedrag

Richtlijnen voor probleemgedrag

Richtlijn Probleemgedrag (Verenso, 2008)

In 2008 is de richtlijn ‘Probleemgedrag’ uit 2002 herzien. De voornaamste verandering is de toevoeging van een medicatieparagraaf binnen de richtlijn. Verder is bij de herziening van de richtlijn ook een handreiking ontwikkeld om in multidisciplinair verband probleemgedrag te behandelen. De verschillende disciplines hebben hun eigen taak bij het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van probleemgedrag. Deze worden beschreven in de handreiking. Op de website van Verenso staat:

  • de herziene richtlijn ‘Probleemgedrag’.
  • de handreiking multidisciplinair werken aan probleemgedrag.
    In het eerste deel van deze handreiking wordt de zogenoemde ‘cirkel van methodisch werken’ uit de Verenso-richtlijn probleemgedrag in methodisch perspectief geplaatst. Het tweede deel bevat een stappenplan en een praktisch instrument voor verzorgende teams onder leiding van afdelingshoofd en/of psycholoog.

Richtlijn Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie, UMC st Radboud, 2008

De richtlijn ‘Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie (niet-medicamenteuze aanbevelingen van UMC st Radboud’ is opgesteld voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het betreft een onderwerp dat raakt aan de zorg die mantelzorgers alsook zorgverleners in het werkveld geven. De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor gedragsproblemen bij dementie en sectorbreed is er een grote behoefte aan een methodische toepassing van niet-medicamenteuze interventies. Een optimale begeleiding bij gedragsproblemen is van groot belang voor de kwaliteit van leven van de persoon met dementie en de mensen in zijn omgeving. Om verpleegkundigen en verzorgenden handvatten en handelingsmogelijkheden te kunnen aanreiken in de omgang met deze patiënten is kennis (‘evidence-baced’) verzameld en getoetst aan, en eventueel aangevuld met, ervaringen of suggesties van de leden van de werkgroep ‘Omgaan met gedragsproblemen bij dementie’ over werkzame interventies. Deze zijn gebundeld in deze richtlijn.

Download de richtlijn Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie op de website van V&VN.

Acht kernelementen onbegrepen gedrag

Er zijn acht kernelementen opgesteld die de essentie weergeven van bestaande richtlijnen en methoden bij het omgaan met onbegrepen gedrag. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst de zorg aan mensen met dementie, en het omgaan met onbegrepen gedrag, op deze kernelementen. Lees meer hierover bij thema Dementie.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.