Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Unie KBO: 'Het hele farmaceutische beleid moet op de schop'

28 januari 2013

Ouderenbond Unie KBO probeert al een jaar lang de alarmerende situatie rond de medicatieveiligheid van ouderen te verbeteren. Over zes weken verschijnt een nieuw rapport. Woordvoerder Arno Heltzel: "Het hele farmaceutische beleid moet op de schop."

Naar aanleiding van de alarmerende resultaten uit het vorige onderzoek van de Unie KBO, ondergingen zesduizend verzekerden van Zilveren Kruis Achmea onlangs hun eerste 'Medicijn APK'.  Maar dat klinkt hoopgevender dan de praktijk "Feitelijk is er voor de andere ouderen in ons land niets veranderd", meldt woordvoerder Arno Heltzel. 

Uitzending Tros Radar medicatieveiligheid

Jaarlijks belanden 16 duizend ouderen in het ziekenhuis met medicatiegerelateerde problemen. Elke week nemen ziekenhuizen meer dan tien 65-plussers op met een acute medicijnvergiftiging. De oorzaak: apothekers en huisartsen controleren onvoldoende of de hoeveelheid en de combinatie van gebruikte medicijnen wel verantwoord is. Dat bleek in maart 2012 uit een onderzoek van de Ouderenbond Unie KBO waarover Tros Radar eerder deze maand berichtte. Die uitzending kun je terugzien via deze link: http://www.trosradar.nl/uitzending/laatste-uitzending/aflevering/07-01-2013/medicijnencheck/?tx_comments_pi1%5Bpage%5D=8  

Regelmatige medicijncheck

De onderzoeksuitslag was voor de bond reden om alarm te slaan bij de koepels van huisartsen, apothekers en ziektekostenverzekeraars en de politiek. Een 'Medicijnen-APK', een regelmatige medicijncheck waarbij de huisarts en de apotheker met de patiënt rond de tafel gingen zitten, zou een groot aantal ziekenhuisopnames voorkomen. Goed idee, vonden alle partijen, die hun medewerking toezegden.

Iedereen zit in patstelling

Over zes weken publiceert de Unie KBO de resultaten van het herhalingsonderzoek naar medicatiegebruik onder ouderen. En? "Feitelijk is er niets veranderd", meldt Heltzel. "Iedereen erkent dat een oplossing hard nodig is, maar schuift de verantwoordelijkheid af. Ze zitten in een patstelling. Vandaag zijn we aanwezig bij een hoorzitting voor de Kamercommissie van VWS, waar ook anderen uit het veld hun verhaal doen. Er zijn meer problemen dan de medicatiecheck, het hele farmaceutische beleid moet op de schop."

Unie KBO: 'Het is allemaal terug te voeren op geld (...) Wij staan neutraal in het proces. Hoe ze het regelen, moeten ze maar zien, maar er moet nu dringend iets gebeuren'
 

Automatisme bij herhaalrecepten

De problemen en de oorzaken van de schokkende cijfers uit het onderzoek van vorig jaar naar medicatieveiligheid onder 65-plussers, zijn legio en complex, erkent Heltzel. "Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft berekend dat ouderen jaarlijks voor honderd miljoen euro te veel aan medicijnen slikken, mede door het automatisme waarmee herhaalrecepten worden uitgeschreven. Daarbij komt: ouderen kunnen nu eenmaal sterker op medicijnen of bijwerkingen reageren. Van tevoren weet je nooit helemaal zeker of er complicaties ontstaan en zo ja, welke. En wil een huisarts echt met de apotheker en patiënt gaan overleggen over de cocktail van gebruikte medicijnen, dan ben je zo een half uur kwijt. Voor artsen die duizenden oudere patientën in de praktijk hebben, is dat erg veel werk."

De terugkeer van de wijkzuster

Om de consument op zijn eigen verantwoordelijkheid te wijzen, geeft de Unie KBO voorlichting aan patiënten. "Tien procent van de medicijnen kopen ze zelf bij de drogist. Als ze dat niet doorgeven aan de apotheker, kan er niet gewaarschuwd worden. Soms is dat gemakzucht, vaak is het ingewikkeld. Vroeger maakte de wijkverpleegkundige medicijnen klaar. Nu krijgen patiënten ze in folie en moeten ze om de twee of vier uur een pil nemen. De politiek heeft op papier inderdaad 250 miljoen euro uitgetrokken voor de terugkeer van de wijkzuster, maar voorlopig heb ik haar nog niet teruggezien."

Medicijncheck bij Zilveren Kruis Achmea

Valt er niets positiefs te melden? "Zeker wel", zegt Heltzel. "Wij hebben een collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis Achmea. Daar maken 50 duizend leden gebruik van. Twee maanden geleden heeft iedereen die daarvoor in aanmerking kwam een medicijncheck gehad. Achmea heeft de cliënten benaderd: 'U heeft recht op een medicijncheck' en de huisartsen en de apothekers gebeld. Dat is een goed voorbeeld van een privaat-publieke samenwerking tussen een commerciële zorgverzekering en een non-profitorganisatie."

'Allemaal terug te voeren op geld'

En een mooie reclame voor de zorgverzekeraar. Waarom volgen er niet meer? Heltzel: "Het is allemaal terug te voeren op geld. Zorgverzekeraars zeggen dat ze dit al vergoeden en niet dubbel gaan betalen. Apothekers zeggen dat de tijd hen ontbreekt en dat ze er apart voor betaald willen worden. Wij staan neutraal in het proces. Hoe ze het regelen, moeten ze maar zien, maar er moet nu dringend iets gebeuren."