Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Werkplaats vrijheidsbeperking: verzorgende en vrijheidsbeperking in de thuissituatie

24 april 2012

Vanaf 15 april start de werkplaats voor het thema vrijheidsbeperking ‘Verzorgende en vrijheidsbeperking in de thuissituatie’. In deze werkplaats ontwikkelen verzorgenden samen met inhoudelijke experts praktische informatie over toepassing van vrijheidsbeperkingen in de thuissituatie. We gaan op zoek naar de specifieke dilemma’s voor de thuiszorg en goede voorbeelden om problemen het hoofd te bieden. Daarnaast maken we bestaande producten toepasbaar voor de thuiszorg.

Lees meer over de werkplaats Vrijheidsbeperking: Verzorgende en vrijheidsbeperking in de thuissituatie.

Werkplaatsen voor actuele informatie

De werkplaats ‘Vrijheidsbeperking: verzorgende en vrijheidsbeperking in de thuissituatie’ is een van de vier werkplaatsen die Vilans samen met BTN, V&VN en ActiZ start dit jaar. Werkplaatsen worden ingericht rondom een actueel probleem waar nog weinig kennis over is. De infrastructuur van de werkplaatsen is zo ingericht dat verschillende experts samen met het veld aan deze kennis werken. Doordat het veld nadrukkelijk een rol krijgt binnen de werkplaatsen, levert dit concrete en toepasbare handvatten op voor zorgwerkers. Deze geaccrediteerde kennis wordt gewaarborgd in de vindplaatsen, die vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

Kennisplein voor ouderenzorg

Op het Zorg voor Beter Kennisplein kunnen zorgprofessionals vanaf juni actuele en betrouwbare informatie voor verschillende doeleinden vinden over belangrijke zorgthema’s. Zo komen er handvatten om zorgtaken goed uit te voeren, methodieken om zorg te verbeteren en informatie om deze verbeteringen in de organisatie te waarborgen.

Op 15 april start ook een werkplaats  Medicatieveiligheid: veilig werken in thuissituatie en verzorgingshuizen. In augustus starten nog twee werkplaatsen rond de thema's dementie en zorgleefplan.