Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Werkplaats vrijheidsbeperking: de eerste bevindingen

11 oktober 2012

Afgelopen donderdag 4 oktober was de eerste bijeenkomst van de werkplaats ‘Verzorgende en vrijheidsbeperking in de thuissituatie’. De centrale vraag in deze werkplaats is hoe thuiszorgmedewerkers om kunnen gaan met het kader dat de nieuwe wet Zorg en Dwang schept en de criteria waaraan ze zich moeten gaan houden bij de inzet van onvrijwillige zorg als deze wet van kracht wordt.

Dilemma’s

Op deze eerste oriënterende bijeenkomst werd een presentatie gehouden door Mevrouw Verhage van het ministerie van VWS. Zij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe wet Zorg en Dwang. In deze nieuwe wet heten vrijheidsbeperkende maatregelen ‘onvrijwillige zorg’. Deze gaat nu ook gelden voor de thuiszorg. De aanwezigen, vooral verzorgenden en verpleegkundigen, gingen daarna in op de problemen en dilemma’s bij de inzet van onvrijwillige zorg in de praktijk. Met deze lijst aan dilemma’s gaan de deelnemers terug naar hun eigen organisatie om ze te toetsen in hun team.

Geen organisatorische dillema’s?

Tijdens deze eerste bijeenkomst schetsten de deelnemers vooral praktische  dilemma’s. Ze noemen vooral de problemen met afbakening. Valt een maatregel onder onvrijwillige zorg of niet?
Edith Hagedoren, Vilans projectleider van de werkplaats, was verrast door de aard van de genoemde dilemma’s: ‘Tegen onze verwachting in kwamen organisatorische dilemma’s niet of nauwelijks aan de orde. We horen geluiden dat het in de thuiszorg bijvoorbeeld heel lastig is om een MDO te organiseren, wat de wet verplicht stelt bij inzet van onvrijwillige zorg. Echter in deze groep kwam dit niet echt ter sprake als dilemma. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de wet geen organisatorische problemen met zich mee brengt. Wellicht komen deze nog boven tafel als de deelnemers samen met hun collega’s wat dieper in de materie duiken. Daarnaast worden de dilemma’s getoetst in de klankbordgroep. We zijn benieuwd wat daar uit komt.’

Meer weten

Lees meer over de werkplaats Verzorgende en vrijheidsbeperking in de thuissituatie.