Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Werkplaats medicatieveiligheid: veilig werken in de thuissituatie en verzorgingshuizen

24 april 2012

Vanaf 15 april start de werkplaats voor het thema medicatieveiligheid ‘Hoe veilig kan het werken in de thuissituatie en in het verzorgingshuis’. In deze werkplaats gaan verscheidene zorgprofessionals praktische informatie ontwikkelen voor verzorgenden en verpleegkundigen op het gebied van medicatiezorg in de thuissituatie en het verzorgingshuis. De informatie geeft verzorgenden en verpleegkundigen handvatten om hun rol binnen de medicijnketen verantwoord in te vullen.

Lees meer over de werkplaats medicatieveiligheid: veilig werken in de thuissituatie en verzorgingshuizen.

Werkplaatsen voor actuele informatie

De werkplaats ‘Medicatieveiligheid: veilig werken in de thuissituatie en het verzorgingshuis’ is een van de vier werkplaatsen die Vilans samen met BTN, V&VN en ActiZ start dit jaar. Werkplaatsen worden ingericht rondom een actueel probleem waar nog weinig kennis over is. De infrastructuur van de werkplaatsen is zo ingericht dat verschillende experts samen met het veld aan deze kennis werken. Doordat het veld nadrukkelijk een rol krijgt binnen de werkplaatsen, levert dit concrete en toepasbare handvatten op voor zorgwerkers. Deze geaccrediteerde kennis wordt gewaarborgd in de vindplaatsen, die vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

Kennisplein voor ouderenzorg

Op het Zorg voor Beter Kennisplein kunnen zorgprofessionals vanaf juni actuele en betrouwbare informatie voor verschillende doeleinden vinden over belangrijke zorgthema’s. Zo komen er handvatten om zorgtaken goed uit te voeren, methodieken om zorg te verbeteren en informatie om deze verbeteringen in de organisatie te waarborgen.

Op 15 april start ook een werkplaats vrijheidsbeperking: verzorgende en vrijheidsbeperking in de thuissituatie. In augustus starten nog twee werkplaatsen rond de thema's dementie en zorgleefplan.