Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Werkplaats Vrijheidsbeperking gaat aan oplossingen werken

10 december 2012

De tweede bijeenkomst van de werkplaats Vrijheidsbeperking ‘Verzorgende en vrijheidsbeperking in de thuissituatie’ stond in het teken van oplossingen voor dilemma’s, die zich voordoen bij de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuissituatie. In de bijeenkomst zijn 6 definitieve dilemma’s vastgesteld waar de deelnemers van de werkplaats zich over gaan buigen. Voor deze dilemma’s zijn ook al ideeën voor oplossingsrichtingen geformuleerd.

Prioritering dilemma’s

In eerste bijeenkomst formuleerden de deelnemers dilemma’s, die zich voordoen bij vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuissituatie. De deelnemers hebben de afgelopen maanden deze dilemma’s getoetst in hun eigen organisatie en aangevuld met nieuwe informatie. Ook de klankbordgroep heeft aanvullingen gegeven. Uit deze lijst zijn 6 nieuwe dilemma’s geformuleerd waar de deelnemers oplossingen voor gaan zoeken. Deze dilemma’s zijn:

  • Wanneer grijp je in en ga je iemand in zijn vrijheid beperken? Wie bepaalt dit? Wat mag wel/niet?
  • Wie is waar verantwoordelijk voor? Zowel qua inzet van middelen, maar ook door de manier van informatie verstrekken.
  • Wie bepaalt of een cliënt beslissingsbekwaam is en hoe? Hoe leg je dit vast?
  • Wat moet je precies registreren en hoe houd je dat werkbaar?
  • Wat te doen bij het ontbreken van een diagnose?
  • Wat doe je als de familie iets anders wil dan de cliënt of de zorgverleners?

Oplossingsrichtingen

Voor de 6 dilemma’s zijn oplossingsrichtingen bepaald. Hierbij wordt vooral gedacht aan materialen en documenten, die de bewustwording en kennis vergroten en procedures om vrijheidsbeperking in de thuissituatie verantwoord  te laten verlopen.  Elke deelnemer gaat op zoek naar instrumenten en documenten omtrent deze dilemma’s. Hiervoor maken ze in eerste instantie gebruik van de informatie die op het Zorg voor Beter Kennisplein VVT beschikbaar is, maar ze gaan ook rondvragen binnen hun eigen organisatie en zoeken op internet.

Begin januari inventariseren de deelnemers de opbrengst. Ze zullen dan bepalen welke gevonden materialen en documenten aangepast kunnen worden, zodat ze bruikbaar zijn voor vrijheidsbeperking in de thuissituatie en welke nog ontwikkeld moeten worden. Ook organisaties, die niet deelnemen aan de werkplaats, kunnen meedenken over de te ontwikkelde materialen en documenten en eventuele bestaande materialen delen.

Meer weten

Lees meer over de werkplaats Verzorgende en vrijheidsbeperking in de thuissituatie