Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Werkplaats Risico en dan?: knelpunten en dilemma’s geïnventariseerd

10 december 2012

In de werkplaats Risico en dan? ontwikkelen de deelnemers een signaleringssystematiek, die geïntegreerd wordt in het zorgleefplan. Deze systematiek moet helpenden en verzorgenden handvatten bieden om de kwetsbaarheid van de cliëntsituatie goed in beeld te brengen en daar naar te handelen.

Dilemma’s

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers dilemma’s aangedragen. Verzorgenden moeten leren om risico’s niet als ‘losse signalen’ te duiden, maar wat zijn hierbij de grootste dilemma’s op dit moment? En hoe kunnen deze helpen bij de ontwikkeling van een systematiek? Hoewel de deelnemers met meer dilemma’s en knelpunten kwamen, staan hieronder enkele om een idee te geven waar de werkplaats zich de komende tijd op gaat richten. Opvallend was dat de meeste dilemma’s vooral gingen over de kloof tussen de kwaliteitseisen vanuit de overheid (en het management) en de praktische uitvoering.

Dilemma tijdens zorgverlening

  • Er zijn te veel screeningslijsten en meetinstrumenten. Hierdoor zien medewerkers door de bomen het bos niet meer.
  • Te veel aandacht voor controle /check en te weinig voor vervolgacties en het proces van risicosignalering; de doorvertaling van risico’s gebeurt vaak niet goed.

Dilemma in team

  • Er zijn onduidelijke afspraken in het team m.b.t. bijhouden van het zorgleefplan.
  • Er is te weinig kennis op de werkvloer om risico’s integraal te beoordelen.

Dilemma in organisatie

  • Er is geen goede terugkoppeling over risicosignalering
  • Organisatie heeft soms meer oog voor de protocollen en procedures dan voor de praktijk op de vloer

En nu?

De deelnemers van de werkplaats gaan met dilemma’s terug naar hun organisatie en teams om deze te toetsen en aan te vullen. De volgende keer zullen ze het doel van de werkplaats verder aanscherpen en op zoek gaan naar oplossingen.

Meer weten

  • In januari 2012 verschijnen de eerste bevindingen en meer informatie op de werkplaats Risico en dan?
  • Lees een uitgebreide beschrijving van de werkplaats.