Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Werkplaats Medicatieveiligeid: knelpunten en dilemma’s geïnventariseerd

30 augustus 2012

In de werkplaats Veilig werken in de thuissituatie en verzorgingshuizen voor het thema Medicatieveiligheid zijn verpleegkundigen en verzorgenden uit de thuiszorg en het verzorgingshuiszorg samen met een inhoudelijk expert bezig met de vraag hoe verzorgenden om kunnen gaan met de ‘Veilige principes in de medicatieketen’.

Tijdens de eerste oriënterende bijeenkomst waren de deelnemers eensgezind over de knelpunten en dilemma’s bij het medicatieproces. Hieronder staan de resultaten van hun inventarisatie van de dilemma’s waar verzorgenden tegenaan lopen. De dilemma’s zijn onderverdeeld in top 3-lijsten in de categorieën zorgverlening, team, organisatie en de keten.

Dilemma’s tijdens zorgverlening

 1. Onduidelijk waar grenzen liggen, zowel van medewerkers als van cliënten; wat mag wel/wat mag niet? Welke verantwoording ligt bij arts, apotheek of medewerker?
 2. Communicatieprobleem tussen arts – apotheek – cliënt: het duurt te lang voor medicatiewijzigingen zijn doorgevoerd.
 3. Controle/dubbelcheck pillen en insuline. Dit speelt vooral in de thuiszorg  en het verzorgingshuis en bij kleinschalig wonen. In het verpleeghuis zijn hier minder problemen mee.

Dilemma’s  in team

 1. Niet elke collega is even bereid om het medicatiebeleid uit te voeren. De deelnemers ontwaren regelmatig een gebrek aan betrokkenheid  en verantwoordelijkheidsgevoel.
 2. Te weinig tijd, door lage indicatie, om zorgvuldig medicatie te kunnen delen.
 3. Kennis is minimaal omtrent de verschillende soorten medicijnen. Verandering van tabletten (vorm, kleur, naam) en houdbaarheid wordt niet in de gaten gehouden.

Dilemma’s in de organisatie

 1. Er wordt nog niet goed ge-MIC-t en geen terugkoppeling  gegeven. De deelnemers vragen zich of  de cultuur veilig genoeg is om dit soort misstanden te melden?
 2. Financiën geven de doorslag om te laag opgeleide medewerkers medicijnen te laten delen.
 3. Onduidelijke afspraken in het team m.b.t. het bijhouden van de zorgdossiers  bij de thuiszorg.

Dilemma’s bij samenwerking in de keten

 1. Het direct doorvoeren van medicatiewijzigingen tijdens de avond-, nacht-  en weekendsituatie is lastig. Communicatiemogelijkheden tussen de arts, medewerkers en  apotheek is niet goed geregeld.
 2. Onduidelijke of geen overdracht vanuit verpleeghuis of ziekenhuis.
 3. Huisartsen en apotheek nog niet altijd bereid hun verantwoordelijkheid te dragen.

Overige dilemma’s

Dit zijn de grootste problemen waar de deelnemers van de werkgroep in de praktijk mee te maken krijgen. In totaal zijn er 38 dilemma’s geformuleerd, verdeeld over de genoemde categorieën. 

Deze dilemma’s zijn weer teruggegeven aan de deelnemers van de werkplaats om in hun teams te bespreken. Ook de klankbordgroepleden hebben een reactie gegeven. De komende maanden zal de werkgroep zich bezinnen op oplossingen om deze problemen in het medicatieproces te verhelpen.