Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Vindplaats wordt uitgebreid met cliëntperspectief

27 september 2012

Momenteel werken we achter de schermen van het Zorg voor Beter Kennisplein VVT aan een belangrijke toevoeging in de Vindplaats: het cliëntperspectief. Zorgprofessionals werken uiteraard cliëntgericht. Ze  zijn echter nog niet altijd volledig op de hoogte van de standpunten, die vanuit de cliënten en cliëntorganisaties geformuleerd zijn ten aanzien van belangrijke zorgthema’s. En als ze hier wel van op de hoogte zijn, blijkt het vaak lastig deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarom werken we samen met cliëntvertegenwoordigers en cliëntorganisaties aan de toevoeging van het cliëntperspectief op het kennisplein.

Cliëntperspectief integreren in dagelijkse praktijk

De huidige onderdelen in de vindplaatsen, Praktijk, Leren en Organiseren, zijn gericht op de (beginnende)zorgprofessional. Deze informatie is vooral gebaseerd op professionele richtlijnen. In deze bestaande onderdelen zal het cliëntperspectief een duidelijkere plek krijgen. Op deze manier willen we zorgprofessionals helpen om de standpunten van cliënten daadwerkelijk te integreren in de dagelijkse praktijk.

Nieuw onderdeel

Naast aanpassing van de bestaande onderdelen komt er ook een 4de onderdeel dat zich specifiek richt op het perspectief van de cliënt en mantelzorger. Hier wordt per thema uitgewerkt wat de cliënt en zijn netwerk (familie, buren, mantelzorg enz.) van belang vinden in de verschillende aspecten van het (zorg)proces. In het nieuwe onderdeel plaatsen en verwijzen we naar informatie ontwikkeld door vertegenwoordigers van cliënten (en hun netwerken) zelf. Denk bijvoorbeeld aan informatie van LOC Zeggenschap in Zorg, NPCF en andere cliëntenorganisaties. Waardevolle informatie voor zorgprofessionals, maar ook cliënten en cliëntenraden vinden hier nuttige handvatten.