Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Opbrengsten van Zorg voor Beter in digitaal magazine

13 september 2012

ZonMw heeft de opbrengsten van Zorg voor Beter samengevat in een digitaal magazine. Hierin staat wat zorgprofessionals de afgelopen jaren, met hulp van het programma, hebben bereikt: een betere, efficiënte zorg en tevreden cliënten.

Programma Zorg voor Beter

Het programma ‘Zorg voor Beter’ is afgelopen. In dit programma werkten zorgprofessionals 7 jaar lang aan een betere verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg. Op 20 inhoudelijke onderwerpen als valpreventie, de zorg rond eten en drinken, valpreventie en zeggenschap. De winst? Een betere, efficiënte zorg en tevreden cliënten. Decubitus komt bijvoorbeeld 50% minder voor en het aantal medicatiefouten is met 50% gedaald.

Verbeteringen

De beweging naar meer kwaliteit in de langdurende zorg die ‘Zorg voor Beter’ in gang heeft gezet, zal niet stoppen nu het programma afgerond is. Branche- en beroepsorganisaties, kennisinstellingen, cliëntenorganisaties  en vele zorginstellingen deden mee en hebben gezamenlijk een schat aan zorginhoudelijke en verbeterkennis opgeleverd. Van deze kennis en producten kunnen andere zorginstellingen blijven profiteren omdat het beheerd en in ontwikkeling blijft op verschillende kennispleinen, waaronder dit kennisplein, maar ook het kennispleingehandicaptensector. Het is aan zorgprofessionals, bestuurders, managers en cliënten om alles wat de afgelopen jaren is bereikt, te benutten, vast te houden en te verbeteren.