Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Ontwikkelingen Wet Zorg en Dwang

11 juni 2012

De Wet Zorg en Dwang moet  de wet Bijzonderen Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen. Nadat de Tweede Kamer in februari veel kritische vragen had over het wetsvoorstel Zorg en Dwang, diende de staatssecretaris op 13 maart een wijzigingsvoorstel in. Hierin stelde zij extra grenzen en zorgvuldigheidseisen aan vrijheidsbeperking.

De Raad van State heeft inmiddels advies uitgebracht over het wijzigingsvoorstel. Hiermee is het gewijzigde wetsvoorstel bijna gereed voor bespreking in de Tweede Kamer. Wanneer het op de agenda komt, is echter nog niet duidelijk. De wet is niet controversieel verklaard en hoeft dus niet op de behandeling in de Kamer niet te wachten tot na de verkiezingen.

Belangrijke verbetering

IDé heeft samen met Alzheimer Nederland en LOC Zeggenschap in Zorg gereageerd op de voorgestelde wijzigingen. Zij vinden de wijzigingen een grote verbetering vinden, alleen willen op termijn een verbod op vastbinden, omdat vastbinden ernstig ingrijpt in de vrijheid en waardigheid van mensen. (bron: IDé.) Lees meer op de website van IDé.

Wet zorg en Dwang

In het wetsvoorstel van de nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt vrijheidsbeperking alleen toegestaan als er sprake is van ernstig nadeel. Valgevaar wordt niet gezien als ernstig nadeel en is dus geen reden meer om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. Er moeten andere preventieve maatregelen worden getroffen om vallen te voorkomen. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. Het accent ligt op: ‘nee, tenzij’. Ook voor de thuiszorg wordt een nieuw kader geschept.  Om verzorgende in de thuissituatie te helpen hier mee goed om te gaan, zal hierover een werkplaats op het Zorg voor Beter Kennisplein VVT gestart worden.

Meer weten

Kijk voor meer informatie over vrijheidsbeperkingen bij het thema Vrijheidsbeperking.