Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

‘Kennisplein introduceert studenten al vroeg in de praktijk’

18 oktober 2012

Op de Hanzehogeschool in Groningen is een pilot gestart waarbij het Zorg voor Beter Kennisplein VVT wordt geïntegreerd in het onderwijs. Initiatiefnemer Herman Haverkort, docent op de Hanzehogeschool, en zijn studenten uit groep A1 vertellen over het hoe en waarom van dit project.

Haverkort: ‘We willen onze studenten al vroeg kennis laten maken met de praktijk. Stages komen vaak pas later in de opleiding, maar de informatie en instrumenten op het kennisplein zijn uit het veld gehaald. Zo kunnen we studenten, naast de theorie, ook al introduceren in de praktijk.’

Lesmethode verrijkt informatie

De methode van Haverkort , welke is uitgewerkt met collega Sandra Zijlstra, kan in vier fases onderscheiden worden. Studenten kiezen een onderwerp van een van de thema’s op het kennisplein en bekijken de informatie op het kennisplein hierover. Daarna doen studenten literatuuronderzoek naar het onderwerp. Dit resulteert in vragen die getoetst worden in de praktijk. Er wordt bijvoorbeeld gekeken bij een verpleeghuis in de buurt op welke wijze een richtlijn medicatieveiligheid wordt gebruikt. Aan de hand van hun onderzoek doen de studenten een voorstel voor verbetering in de praktijk, maar ook om de informatie op het kennisplein te verbeteren.

Haverkort: ‘Het is interessant  om deze koppeling  tussen de informatie op het op het kennisplein, theorie en de praktijk in het veld te maken. Voor studenten is het van belang om de rol van beroepsontwerper zich meer eigen te maken. Bovendien kunnen docenten de instrumenten die op  het kennisplein gebruiken als basis voor lesmateriaal.

Eerste bevindingen

In totaal zijn er 8 groepen van 12 studenten, die aan deze pilot meedoen. De onderwerpen van groep A1 zijn: Lesmodule probleemgedrag: agressie, Medicatieveiligheid in de thuiszorg en het Sta-op-toilet. Momenteel zijn de studenten bezig met het bestuderen van de informatie op het kennisplein en het literatuuronderzoek over deze onderwerpen.

De studenten reageren positief op het kennisplein. ‘Het is overzichtelijk en de kopjes, titels en links zijn helder. “ Je vindt snel wat je wilt hebben.’ Toch weten ze al wel wat verbeterpuntjes. ‘Je moet de structuur van de site wel eerst een beetje snappen, voordat je snel kunt zoeken.’ Ook vinden sommige studenten dat er iets sneller naar de juiste informatie gelinkt kan worden. ‘Soms moet je bij richtlijnen vrij vaak doorklikken voordat je bij bijvoorbeeld protocollen komt. Terwijl deze het meest interessant zijn.’

Eerste reacties

Haverkort merkt dat zijn initiatief om meer praktijkinformatie in de lessen te integreren, positief wordt ontvangen. ‘Ik krijg van collega’s soms wel de vraag of het verstandig is om studenten te laten reageren op informatie op het kennisplein. We zitten natuurlijk nog in een pilotfase, dus we zijn nog een beetje zoekende, maar het idee om op deze manier meer samen te werken met het veld, wordt omarmd.’

Halverwege november worden de eerste tussentijdse resultaten van de pilot verwacht.