Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Deelnemers werkplaats Medicatieveiligheid eensgezind over knelpunten

28 juni 2012

‘Ervaringen en knelpunten zijn herkenbaar en vergelijkbaar in het hele land’. Dit was één van de conclusies uit de Werkplaats Medicatieveiligheid, die maandag 25 juni 2012 startte. In totaal werken 10 enthousiaste verzorgenden en verpleegkundigen uit de thuiszorg en het verzorgingshuis, afkomstig uit alle delen van het land, het komende jaar onder leiding van Vilans aan oplossingen voor dilemma’s en problemen in de praktijk van het medicatiegebruik.

Enkele van deze problemen waar bijna alle deelnemers tegen aan lopen.

  • Het werken volgens de ‘Veilige Principes’ in de avond, nacht en weekenden is moeilijk te realiseren. Het is dan bijvoorbeeld bij het wijzigen van medicatie heel lastig om toedienlijsten te krijgen of baxterzakjes te laten aanpassen.
  • Deelnemers ervaren dat niet iedereen zich bewust is van het belang van zorgvuldig werken en er niet bij iedereen voldoende besef is van de mogelijke risico’s wanneer dit niet gebeurt.

Doel van de werkplaats

Het doel van de werkplaats Medicatieveiligheid is verpleegkundigen en verzorgenden handvatten te bieden om veiliger te werken op basis van de ‘Veilige principes in de Medicatieketen’. Bieden de ‘Veilige Principes’ hiervoor voldoende basis? Wat is er nog meer nodig om deze principes in de praktijk toe te passen? Dat zijn de vraagstukken waar de deelnemers zich over gaan buigen.

Werkwijze

De deelnemers van de werkplaats hebben de opdracht gekregen om in de komende periode hun teamleden kennis te laten maken met het Zorg voor Beter Kennisplein VVT en de ‘Veilige principes’. Iedere deelnemer verzamelt binnen de eigen organisatie alles waarbij medicatieveiligheid aan de orde is. Niet alleen de problemen, maar ook de oplossingen en de overwegingen om bepaalde beslissingen te nemen. De ervaringen en knelpunten verzamelen we in een besloten digitaal platform, zodat rondom de thema’s onderling discussie kan ontstaan.

Tussentijdse instrumenten en oplossingen worden meteen in de praktijk getoetst. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van verschillende disciplines in de medicatieketen (artsen, apothekers, cliënten, management en opleiders) leest en denkt mee. De leden van de klankbordgroep buigen zich over de dilemma’s en kunnen oplossingsrichtingen aangeven vanuit hun eigen optiek en rol binnen de medicatieketen.

Er volgen nog 3 bijeenkomsten, het project loopt tot april 2013. De resultaten uit het project verschijnen in de vindplaats van het Zorg voor Beter Kennisplein. Relevant nieuws wordt verspreid via de Nieuwsbrief.

Meer weten