Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Bijeenkomst werkplaats Samenredzaamheid: van overnemen naar coachen

11 oktober 2012

‘Het moet anders in onze hoofden. We hoeven niet alles zelf te doen.’  ‘We moeten elkaar leren kennen: familie en professionals. Meer samen gaan doen.’ Deze twee uitspraken van deelnemers, op de eerste bijeenkomst van de werkplaats Samenredzaamheid, geven de rode draad van de middag goed weer.
Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van inventariseren: wat is er nodig om verzorgenden te ondersteunen om samen te werken met familie?

Uit de kennismaking bleek al gauw een gemeenschappelijke deler: verzorgenden zijn doenerig aangelegd, of het nou in de thuiszorg is of intramuraal, de focus ligt op ‘aan de slag’. Het devies is vaak: ‘Kom maar, wij lossen het voor u op’.

Visie op rol van familie nodig

Veel organisaties missen een visie en hebben geen cultuur waarin het leren kennen van de cliënt en diens netwerk de basis is voor de verdere zorg en ondersteuning, die je als organisatie biedt.
Heel zwart-wit gezegd: de zorg  is nog taakgericht en legt zich vooral toe op lichamelijke verzorging en gezondheidsrisico’s.

Terwijl, als je de cliënt en zijn netwerk leert kennen, je kunt werken aan behoud van eigenheid voor de cliënt en behoud van krachten van het netwerk. Je stelt vragen als: Wat heeft deze cliënt, dit systeem, nodig? Wat is onze taak en wat niet? En: familie, wat is jullie rol? Wat zouden jullie willen en kunnen? Hoe kunnen wij daarin meedenken of ondersteunend bezig zijn? 

Twee centrale vragen over samenredzaamheid

Aan het eind van de middag lagen er twee vragen.

  • Welke vragen stel je om erachter te komen hoe het netwerk eruit ziet? Geeft het zorgleefplan hier voldoende handvatten voor?
  • Tot waar reikt je professionele verantwoordelijkheid als verzorgende? Hoe kun je loslaten zonder dat je het gevoel hebt de kantjes er vanaf te lopen? Hoe voorkom je inspringgedrag/oplosgedrag?

De werkplaats werkt verder op basis van deze twee vragen. In november komen, tijdens de tweede bijeenkomst, twee organisaties op bezoek, die al verder zijn op het gebied van samenwerken met familie: Bernezorg uit Heeswijk Dinther en de Zonnehuisgroep Vlaardingen.

Meer weten

Lees meer over de werkplaats Samenredzaamheid