Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

RIVM activeert Nationaal Hitteplan

24 augustus 2016

Vanwege de komst van aanhoudend warm weer is op dinsdag 23 aug 2016 het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept instanties en burgers op extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen door het warme weer te beperken.

De temperatuur loopt volgens het RIVM in de aankomende dagen op naar waarden rond de 30 graden. Aanhoudend warm weer vormt een gezondheidsrisico voor ouderen, mensen in verzorgingstehuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besteedt extra aandacht aan uitvoering van het hitteprotocol tijdens inspectiebezoeken. Als er signalen bij de inspectie binnenkomen dat dit protocol niet wordt nageleefd, dan neemt de inspectie met voorrang telefonisch contact op met de bestuurder van de instelling.

Lees alles over het hitteplan en tips bij uitdroging op Zorg voor Beter

Nieuw onderzoek: uitdroging bij demente ouderen vaak onopgemerkt

Onderzoekers raden zorgorganisaties aan goed op de werkdruk en personeelsinzet te letten: dit kan wellicht voorkomen dat uitdroging bij ouderen met dementie in het verpleeghuis onopgemerkt blijft. Bijna 30% van de ouderen met dementie in het verpleeghuis heeft last van uitdroging, zonder dat de verzorging dit in de gaten heeft. Deze ouderen kregen niet minder te drinken dan anderen, en de kennis van het verplegend personeel over uitdroging was op peil.

Dat is 1 van de conclusies van een recent onderzoek dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor ouderengeneeskunde. De onderzoekers, Simone Paulis en Marleen Pullens, vinden dat verder onderzoek nodig is. Daarnaast raden zij zorgorganisaties aan alvast te kijken naar de werkdruk en personeelsinzet.

Uitdroging bij bijna een derde van ouderen 

Uitdroging komt in dit oriënterende onderzoek bij 29,3% van de ouderen met dementie in een verpleeghuis voor. Paulis, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde van de Zorggroep te Horst-Venray en Pullens, hoofddocent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, deden dit onderzoek bij 4 psychogeriatrische afdelingen van een verpleeghuis. Ze onderzochten 58 bewoners, van wie 29,3% op ten minste 1 van de 3 onderzoeksdagen uitgedroogd was. Bij geen van allen was in de dossiers een diagnose uitdroging ('dehydratie') bekend.

Voldoende kennis over uitdroging bij personeel

De kennis van het verplegend personeel over uitdroging, getest in een kennistoets, bleek in dit verpleeghuis voldoende. Hoe het dan toch kan gebeuren dat zo’n hoog percentage van de bewoners is uitgedroogd, is onduidelijk.

Wellicht ligt het eraan dat het personeel de vochtinname niet actief bijhoudt en/of andere organisatorische zaken. Letterlijk schrijven zij: 'In het onderzochte verpleeghuis staat structureel 1 lid van het verzorgend personeel per dienst op de afdeling. De vraag is of deze bezetting (...) voldoende toezicht en tijd biedt om een adequate vochtintake bij alle ouderen met dementie te waarborgen.'

Let op 'werkdruk en personeelsinzet'

Dit kleine onderzoek (een beperkt aantal ouderen in 1 verpleeghuis) zou vooral uitgebreid moeten om de werkelijke omvang van dit probleem in kaart te brengen. De onderzoekers raden de zorgorganisaties nu al aan om te kijken naar 'organisatorische factoren als werkdruk en personeelsinzet (...) om inzicht te krijgen in mogelijke beperkingen die dit kan hebben op het waarborgen van een adequate vochtintake'.

Lees verder op Zorg voor Beter

Lees meer