Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Medicatieveiligheid

Hoe voer je een dubbele controle uit?

Bij medicatie die in een geneesmiddel distributiesysteem (GDS) wordt aangeleverd, is de apotheker verantwoordelijk voor de inhoud van de zakjes, doosjes of trays. De zorgmedewerker controleert of de namen en de dosis van de medicijnen op het etiket hetzelfde zijn als de namen en de dosis van de medicijnen op de toedienlijst en of het aantal klopt. Bij losse medicatie (medicatie buiten het (GDS) is dubbele controle nodig als de medicatie een onacceptabel risico vormt bij verkeerde dosering.

In een procedure is vastgelegd op welke wijze(n) de dubbele controle kan plaatsvinden. Per cliënt wordt afgesproken hoe de dubbele controle, indien nodig, plaatsvindt, met in achtneming van de procedure van de zorgorganisatie.

Wijze van dubbele controle

Als dubbele controle nodig is, dus bij losse, risicovolle medicijnen, zijn er meerdere mogelijkheden om de dubbele controle door een daartoe bekwaam persoon te laten doen. Afspraken maken bij een dubbele controle is essentieel.

 • Cliënt en mantelzorger
  Allereerst kan de cliënt zelf of zijn mantelzorger de controle doen. De cliënt en de mantelzorger moeten dan worden geleerd wat zij moeten controleren.
 • Zorgmedewerker en collega
  Controle door de zorgmedewerker en een collega die in de buurt is.
 • Zorgmedewerker en foto
  De zorgmedewerker controleert de medicatie en maakt een foto met de mobiele telefoon.
 • Zorgmedewerker en een telefonische achterwacht
  De zorgmedewerker controleert en neemt telefonisch contact op met een achterwacht en neemt de medicatie door met de achterwacht.

De vorm en mate van de controle kan ook weer worden afgewogen tegen de mate van risico. Het is belangrijk om vast te leggen (in protocol/werkprocedure én in het zorgleefplan) dàt er een dubbele controle plaatsvindt en hoe en door wie. (bron: Veilige principes in de medicatieketen – zorgmedewerker)

Bron

Veilige principes in de medicatieketen 2012/2016

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.

Reacties

 • Antoinette Bolscher [expert / voorzitter platform medicatieveiligheid] 18-12-17

  Beste Wouter,

  Het gaat bij een dubbele controle om: krijgt de juiste cliënt op de juiste tijd het juiste medicijn in de juiste hoeveelheid en juiste vorm? Dat kun je feitelijk alleen op het moment zelf controleren. Daarin ligt dus ook het antwoord op je vraag. Een dubbele controle voor toedienen hoort op het moment van toedienen zelf gedaan te worden; anders is het feitelijk geen dubbele controle.

  In de veelgestelde vragen bij de Veilige principes komt deze vraag ook aan de orde. Het antwoord daarbij is: "In de optiek van het Platform medicatieveiligheid is vooraf optrekken van insuline, om deze in een volgende dienst te laten injecteren, risicovol (je weet niet wat er in de tussentijd mee gebeurt) en dus niet aan te raden."

 • Antoinette Bolscher [expert / voorzitter platform medicatieveiligheid] 18-12-17

  Beste Wouter,

  Het gaat bij een dubbele controle om: krijgt de juiste cliënt op de juiste tijd het juiste medicijn in de juiste hoeveelheid en juiste vorm? Dat kun je feitelijk alleen op het moment zelf controleren. Daarin ligt dus ook het antwoord op je vraag. Een dubbele controle voor toedienen hoort op het moment van toedienen zelf gedaan te worden; anders is het feitelijk geen dubbele controle.

  In de veelgestelde vragen bij de Veilige principes komt deze vraag ook aan de orde. Het antwoord daarbij is: "In de optiek van het Platform medicatieveiligheid is vooraf optrekken van insuline, om deze in een volgende dienst te laten injecteren, risicovol (je weet niet wat er in de tussentijd mee gebeurt) en dus niet aan te raden."

 • Antoinette Bolscher [expert / voorzitter platform medicatieveiligheid] 18-12-17

  Beste Wouter,

  Het gaat bij een dubbele controle om: krijgt de juiste cliënt op de juiste tijd het juiste medicijn in de juiste hoeveelheid en juiste vorm? Dat kun je feitelijk alleen op het moment zelf controleren. Daarin ligt dus ook het antwoord op je vraag. Een dubbele controle voor toedienen hoort op het moment van toedienen zelf gedaan te worden; anders is het feitelijk geen dubbele controle.

  In de veelgestelde vragen bij de Veilige principes komt deze vraag ook aan de orde. Het antwoord daarbij is: "In de optiek van het Platform medicatieveiligheid is vooraf optrekken van insuline, om deze in een volgende dienst te laten injecteren, risicovol (je weet niet wat er in de tussentijd mee gebeurt) en dus niet aan te raden."

 • Wouter Marcelis [Stagiair HBO-v, Buurtzorg] 17-12-17

  In de praktijk zie ik dat er veel risicovolle medicatie wordt klaargelegd in een ander zorgmoment om zo de dubbele controle te handhaven.

  Bijvoorbeeld insuline pennen die worden opgedraaid voor het volgende zorgmoment of acenocoumarol die voor de hele week in weekdozen worden gelegd.

  Hoe denken jullie over deze uitvoeringen van de dubbele controle?

 • Gerda van Brummelen [adviseur, V&VN, Utrecht] 01-11-16

  als je gebruik maakt van foto's dan moet dit via een app (bv boomerweb) of een beschermd systeem waarbij de foto's binnen de server van de organisatie blijven.

  dus nooit met privé telefoons.

 • Elize Kranendonk [beleidsmedewerker] 10-10-16

  Als ik de onderstaande reacties goed begrijp, mag je bij alle soorten medicatie (insuline, opiaten, etc) aan de klant en/of familie vragen of zij de 2e controle willen doen. Klopt dat?

  Verder lees ik dat een mogelijke oplossing is om een foto te maken door de medewerker die de medicatie deelt, mailt/ appt naar een collega. Ik vraag me af of dit mag gezien de wetgeving rondom privacy. Er moet een foto worden gemaakt van tenminste de toedienlijst en het medicijn waarop de naam van de klant staat, de naam van het medicijn, etc. Mag dat?

 • Gerda van Brummelen [adviseur, V&VN, Utrecht] 22-06-16

  Beste Patty,

  Voor alle afspraken en richtlijnen binnen je werk blijft gelden dat een ieder zijn professionele verantwoordelijkheid heeft.

  De lijst met medicatie waarvoor een dubbele controle nodig is, is gemaakt n.a.v. de risico's die cliënten lopen bij foute doseringen van deze medicijnen.

  en inderdaad als je doelbewust iets wil veranderen dan kan dat, en dan kun je nog veel meer handelingen doen die niet veilig of verantwoord zijn.

  Maar ik ga er vanuit dat iedereen die te maken heeft met medicatie handelingen een professional is die dit zeer zorgvuldig doet.

 • Patty Bos [VIG, HWWZorg, Den Haag] 16-06-16

  Volgens mij is een dubbele controle een schijnveiligheid,of je moet daad werkelijk ter plekken zijn met zijn tweeen wanneer je de medicatie toedient.

  Wanneer je niet daadwerkelijk ter plekken bent kan je altijd iets veranderen bij de hoeveelheid van het middel wat je doe dient.

  Groetjes Patty

 • Gerda van Brummelen [adviseur, V&VN, Utrecht] 21-04-16

  Er staat nergens dat er een verschil is tussen soorten medicatie wat betreft de 2e controle door cliënt zelf.

  Als de randvoorwaarden op basis waarvan een cliënt zelf de 2e controle mag doen aanwezig zijn maakt het niet uit voor welke medicatie dat is (van de dubbel te paraferen lijst)

 • Yvette Bakker [Projectmedewerker, Coloriet, lelystad] 14-04-16

  Een vraag mbt de dubbele controle.

  Klopt het dat een cliënt zelf alleen maar de dubbele controle mag uitvoeren op Insuline en niet op andere medicatie als bijvoorbeeld Sintrom?