Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Medicatieveiligheid

Overdracht medicatiegegevens in keten

Volgens de richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' moet bij elk overdrachtsmoment een actueel medicatieoverzicht beschikbaar zijn. Op het medicatieoverzicht staan alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik ervan in een periode van ten minste drie maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van het medicatieoverzicht.

De apotheker levert het medicatieoverzicht en een bijbehorende toedienlijst. Maar de cliënt, arts en betrokken zorgverleners zijn medeverantwoordelijk voor het actueel houden van dit overzicht. De zorgverleners die medicatie toedienen moeten dit registreren op de toedienlijst.

Om een veilige overdracht van medicatiegegevens te realiseren zijn afspraken nodig over uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners, apotheker en de cliënt zelf. Stichting Transmurale Zorg ontwikkelde hiervoor een regionale richtlijn binnen het Zorg voor Beter project Altijd een Actueel Medicatieoverzicht. De richtlijn en bijbehorende implementatiedocumenten zijn te downloaden via de website van Stichting Transmurale Zorg.

De projectgroep die betrokken was bij de implementatie van de richtlijn verzamelde veel informatie en hulpmiddelen om dit goed te organiseren. Op hun website www.medicatieoverdracht.nl vindt u meer goede voorbeelden, instrumenten, handreikingen en publicaties die u helpen de overdracht van medicatiegegevens goed te organiseren.

Bewaartermijn van toedienlijsten en nullijsten

Een zorginstelling moet een gebruikte toedienlijst en de nullijsten minimaal 2 jaar bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen, hospices en GGZ-instellingen. De bewaartermijn is twee jaar zodat de Inspectie, als dat nodig is, ook na langere tijd kan vaststellen welke medicatie de cliënt daadwerkelijk heeft gekregen. Dit doet de inspectie bij calamiteiten met ernstige gevolgen. Lees meer over de bewaartermijn van toedienlijsten en nullijsten op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.