Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Medicatieveiligheid

Medicatiefouten registreren

Het bijhouden en registreren van medicatiefouten is een goed middel om het medicatieproces te evalueren. Als medewerkers regelmatig dezelfde fouten maken, is dat een reden om eens kritisch naar dat onderdeel van het proces te kijken. Is de afgesproken werkwijze duidelijk en werkbaar? Of is aanpassing noodzakelijk?

Landelijke registratie van medicatiefouten

U kunt medicatiefouten bijhouden met behulp van een intern registratiesysteem, bijvoorbeeld Melding Incidenten Cliënten (MIC) of Fouten, Ongevallen en Near Accidents (FONA-registratie). Maar er is ook een landelijk registratiesysteem voor deze fouten. Deze Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).

Door medicatiefouten niet alleen lokaal, maar ook landelijk, te registreren krijgt het CMR zicht op grotere aantallen medicatie gerelateerde foutmeldingen. Door deze meldingen te classificeren op bijvoorbeeld soort fout, ernst van de schade aan de patiënt en oorzaak van het incident, ontstaat een beter inzicht in de risicovolle stappen. Bovendien worden trends zichtbaar in het proces van voorschrijven tot en met toedienen van geneesmiddelen.

Deelnemende zorgorganisaties krijgen periodieke terugrapportages van het CMR. Hierin staat hoe de organisatie presteert ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hierop kan de organisatie gericht actie ondernemen om de medicatieveiligheid te verbeteren.

Meer informatie over het CMR op Medicatieveiligheid.info.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.