Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Medicatieveiligheid

Geneesmiddelendistributiesystemen (GDS)

Steeds vaker gebruiken apothekers een geautomatiseerd distributiesysteem voor geneesmiddelen (GDS). Bij gebruik van een GDS zijn de geneesmiddelen per toedientijdstip verpakt in zakjes, soms per medicijn. De cliënt krijgt een medicatierol met zakjes afgeleverd. Deze werkwijze noemt men ook wel Baxteren naar het eerste automatische verpakkingssysteem van de firma Baxter of ‘medicatie op de rol’.

Een GDS als uitzetsysteem is voor een zorgorganisatie minder arbeidsintensief en foutgevoelig dan handmatige systemen. Maar het gebruik van een GDS stelt wel andere eisen aan de inrichting van het medicatieproces. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een strakker tijdschema voor het aanleveren en wijzigen van medicatie.

Overweegt u in uw organisatie een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem in te voeren? Of zoekt u ondersteuning bij de implementatie van een dergelijk systeem? Neem dan kennis van de volgende instrumenten:

Handreiking: GDS voor zorginstellingen

Deze handreiking, van het Instituut voor verantwoord Medicijngebruik (IVM), biedt praktische informatie met betrekking tot het gebruik en invoeren van een geautomatiseerd geneesmiddelen distributiesysteem (GDS). Denk aan: wanneer is een automatisch systeem wel of niet geschikt, aandachtpunten bij implementatie en borging, welke partijen zijn hierbij betrokken, enzovoort.

Download de IVM-handreiking Geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem voor zorginstellingen (gratis te downloaden na registratie).

Module Hoe ga ik om met een geautomatiseerd distributiesysteem?

Deze module is onderdeel van de digitale toolkit Zorg Zelf voor Betere Medicatieveiligheid. In deze toolkit zijn kennis en ervaringen uit de Zorg voor Beter-trajecten Medicatieveiligheid gebundeld. De module ‘Hoe ga ik om met een geautomatiseerd distributiesysteem?’ gaat kort in op de implementatie van een geautomatiseerd distributiesysteem (GDS) en geeft tips om fouten in en naast het GDS-systeem te voorkomen. Download de gratis toolkit Zorg zelf voor betere medicatieveiligheid.

Verantwoordelijkheden

Bij het gebruik van een geautomatiseerd distributiesysteem voor geneesmiddelen (GDS) is helderheid over de verantwoordelijkheden van groot belang. In de Veilige principes zijn de verantwoordelijkheden en taken ten aanzien van het vullen, leveren, beheer, aanreiken en registreren beschreven.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.