Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Medicatieveiligheid

Periodieke controle polyfarmacie

Hoe meer geneesmiddelen iemand gebruikt, hoe groter de kans is op interacties en bijwerkingen. Ook het risico op medicatiefouten neemt toe en men wordt minder therapietrouw. Polyfarmacie (het chronisch gebruik van vijf of meer geneesmiddelen) vergroot hiermee het risico op ziekenhuisopname. Door regelmatig kritisch te kijken naar het medicijngebruik van cliënten vermijdt u (een deel van) deze risico’s.

Periodieke Medicatie Beoordeling (PMB)

medicijnen ouderenDe Periodieke Medicatie Beoordeling (PMB) is een effectieve methode hiervoor. Deze geeft handvatten voor een goede samenwerking en regelmatig overleg tussen apotheker, arts en een medewerker van de zorgorganisatie.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ontwikkelde deze methode samen met Vilans voor het verbetertraject Medicatieveiligheid en Polyfarmacie.

Bij een periodieke medicatiebeoordeling beoordelen de arts, de apotheker en een medewerker van de zorginstelling de medicatie van een cliënt aan de hand van actuele medicatieoverzichten. Tijdens een gezamenlijk overleg stellen de apotheker, arts en vertegenwoordiger van de zorginstelling gezamenlijk medicatieveranderingen voor. De arts bespreekt deze vervolgens binnen een of twee weken met de cliënt. Na diens goedkeuring effectueert de arts de voorgestelde veranderingen. 

Na drie maanden (of andere afgesproken evaluatietermijn) beoordelen de apotheker, arts en vertegenwoordiger van de zorginstelling de medicatie van de cliënt opnieuw. Hierbij evalueren zij de oorspronkelijke interventie evenals eventuele nieuwe medicatieveranderingen die door artsen zijn doorgevoerd. Dit herhalen zij halfjaarlijks of jaarlijks.

Download de Handreiking Periodieke Medicatiebeoordeling in zorginstellingen. (pdf) De aanpak is hierin volledig uitgewerkt.

Vaak is minder medicatie mogelijk

Periodieke Medicatie Beoordeling leidt tot optimalisatie van de farmaceutische behandeling. Daarnaast blijkt dat een medicatiebeoordeling eerder leidt tot minder dan tot meer medicatie. In het Zorg voor Beter-project Medicatieveiligheid en Polyfarmacie werd het aantal geneesmiddelen gereduceerd met gemiddeld 10%. Doseringen werden vaak te hoog bevonden en dus verlaagd. Het implementeren van een multidisciplinair polyfarmacie overleg leidt dan ook tot afname van directe kosten (minder kosten voor geneesmiddelen) en indirecte kosten (minder kosten ten gevolge van geneesmiddel gerelateerde problematiek als bijwerkingen, interacties en ziekenhuisopnames).

Checklist voor medicatiebeoordeling

De Checklist 'Samenwerkingsafspraken over medicatiebeoordeling' geeft huisartsen en apothekers tips om de uitvoering van de medicatiebeoordeling bij ouderen beter te laten verlopen. De checklist is opgesteld door KNMP, LHV en NHG. Lees meer bij Medicatiebeoordeling op de website van KNMP.

Inspectie houdt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt sinds 1 juli 2015 toezicht op de implementatie van medicatiebeoordelingen die vallen binnen het kader van de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’. De inspectie richt zich vooral op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven, te weten: duidelijkheid voor de patiënt over regie en verantwoordelijkheid, het actueel medicatieoverzicht, de medicatiebeoordeling en de elektronische medicatiebewaking. De inspectie signaleert dat er nog steeds teveel onnodige medicatiefouten worden gemaakt bij het voorschrijven en dat deze fouten doorwerken in de hele keten. Huisartsen en apothekers hebben drie jaar de tijd gekregen van de inspectie om de nieuwe aanpak te implementeren.

IGZ hanteert vanaf 1 juli 2015 andere criteria die gelden binnen de richtlijn medicatiebeoordeling. Medicatiebeoordeling is aangewezen voor patiënten die:

  • 75 jaar of ouder zijn
  • 7 of meer geneesmiddelen gebruiken
  • een slechte nierfunctie hebben

Medicatiebeoordeling hoort één keer per jaar plaats te vinden. Je kunt als cliënt of als mantelzorger hier ook om vragen.
Kaart om je voor te bereiden op een medicatiebeoordeling van de Nederlandse Patiëntenfederatie.

Bron

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.