Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Medicatieveiligheid

Medicatieproces: verbeterpunten

Het medicatieproces is ingewikkeld. Er zijn veel verschillende personen bij betrokken wat de kans op fouten vergroot. Wilt u de medicatieveiligheid in uw zorgorganisatie verbeteren? Neem dan eerst uw medicatieproces onder de loep. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden en hulpmiddelen beschikbaar.

Analyse van het medicatieproces

Met de Analyse van het medicatieproces (Zorg voor Beter, december 2009) toetst u op een snelle en makkelijke manier het medicatieproces in uw organisatie aan de landelijke normen. Door antwoord te geven op stellingen (ja/ nee/ niet van toepassing) neemt u stap voor stap het medicatieproces door. De punten waar u met ‘nee’ moet antwoorden voldoen niet aan de gestelde eisen. Hieruit volgen de specifieke verbeterpunten voor uw organisatie. De analyse is te gebruiken als nulmeting en als vervolg- en eindmeting. Verbeterteams kunnen hiermee inzichtelijk maken wat er tijdens het verbetertraject bereikt is.

Er zijn verschillende versies beschikbaar voor de diverse sectoren.

Sterkte/Zwakte analyse

De Sterkte/Zwakte analyse (pdf), ook wel SWOT-analyse genoemd) is een goed middel om een eerste indruk te krijgen van de medicatieveiligheid op een afdeling of locatie. De analyse brengt de sterke en zwakke punten, maar ook de kansen en bedreigingen in beeld.

U interviewt diverse medewerkers die betrokken zijn bij het medicatieproces en een aantal cliënten (vertegenwoordigers). De resultaten van deze interviews verwerkt u in een helder overzicht van kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes.
De sterkte/zwakte analyse is gebruikt in de Zorg voor Beter-trajecten Medicatieveiligheid.

Quick Scan Medicatieproces

Het Instituut voor verantwoord medicijngebruik (IVM) helpt u tegen betaling om uw medicatieproces te analyseren. Dat gebeurt via een Quick-scan: een zelfanalyse-instrument waarmee een instelling in kaart brengt hoe veilig het medicatieproces is en hoe medicatiefouten voorkomen kunnen worden. Het is een snelle manier om knel- en verbeterpunten in dit medicatieproces vast te stellen. Dit inzicht maakt het eenvoudiger gericht verbetertrajecten op te starten. Elke vraag behandelt een aspect dat invloed heeft op de veiligheid van het medicatieproces. De vragenlijst is mede gebaseerd op recente wet- en regelgeving.

Deelnemen kan via de website van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.  

Geeltjesmeting

De Geeltjesmeting is een laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in medicatie-incidenten.Voor de geeltjesmeting is een instructie (pdf) beschikbaar.

Twee weken lang registreren medewerkers fouten en bijna-fouten door geeltjes (zelfklevende memoblaadjes) op een speciale poster (pdf) te plakken. Anoniem en met een korte beschrijving van het (bijna-)incident. Daarna worden de geeltjes geanalyseerd. Bijvoorbeeld met behulp van staafdiagrammen in een Excelspreadsheet. Voordelen van de geeltjesmeting in vergelijking met MIC of FONA.

De Geeltjesmethode is gebruikt in alle Zorg voor Beter-trajecten Medicatieveiligheid. De methode is hier gebruikt als nulmeting en in vervolgmetingen om het effect van verbeteracties te meten. Binnen het VTGM traject is een lijstje met steekwoorden ontwikkeld die gehangen kan worden naast de poster. Download de Steekwoorden medicatieveiligheid (pdf).

Verbeterbereidheid van de afdeling

Om een in kaart te brengen wat de verbeterbereidheid is van de afdeling heeft V&VN een checklest gemaakt. Download de Checklist voor implementatie (pdf).

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.