Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Medicatieveiligheid

Handreikingen en richtlijnen medicatieveiligheid

Belangrijke handreikingen en richtlijnen voor medicatieveiligheid zijn:

Veilige Principes in de medicatieketen (2012/2016)

Veilige Principes in de medicatieketen (VVT), ontwikkeld in 2012 en aangevuld met inzichten, tips en praktijkvoorbeelden in 2016: ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, NHG, LOC, PFN, V&VN:

Meer informatie

Terug naar boven

Richtlijn overdracht medicatiegegevens

Handreiking voor zes overdrachtsituaties. Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten op website Medicatieoverdracht.nl.

Terug naar boven

Richtlijn VTGM

Richtlijn Landelijke instructie voor Toediening Gereed Maken (VTGM) in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, (V&VN, 2008). Download de Richtlijn Landelijke instructie Voor Toediening Gereedmaken (VTGM) van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (pdf) op de website van V&VN.
Let op: je moet je eerst registreren voordat je de richtlijn kunt downloaden. Ook niet-V&VN leden kunnen zich registreren.

Terug naar boven

Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

Ouderen vanaf 65 jaar die vijf of meer geneesmiddelen slikken en meerdere ziektes hebben, zouden elk jaar een medicatiebeoordeling moeten krijgen. Dat vinden verschillende organisaties in de zorg. Een jaarlijkse medicatiebeoordeling moet voorkomen dat deze kwetsbare patiëntengroep ongewenste medicatie gebruikt. De richtlijn Polyfarmacie bij ouderen helpt artsen, apothekers én patiënten van 65 jaar en ouder de juiste keuzes te maken in het gebruik van medicijnen.
Download de Nieuwe richtlijn medicijngebruik polyfarmaciepatiënten (2012) (pdf) op de website van het NHG.

Terug naar boven

Leidraad bekwaamheid medicatie geven (2014)

Met de 'Leidraad bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg' kan worden bepaald of een zorgmedewerker competent is om veilig medicijnen te verstrekken. Deze competenties bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden en professionele houding (wat moet je weten, kunnen en hoe beoordeel je zaken). De Leidraad focust op de rol van de zorgmedewerker bij het geven van medicatie. De zorgmedewerker beoordeelt wat de cliënt zelf kan en ondersteunt wanneer nodig. De leidraad is bedoeld voor alle zorgmedewerkers die werkzaam zijn in de langdurige zorg en daaraan gelieerde zorgsectoren, zoals de revalidatiezorg in verpleeghuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) past de leidraad toe bij het toezicht.
Download Leidraad bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg (pdf)

Terug naar boven

Handreiking werkvoorraad

Deze handreiking heeft betrekking op de samenstelling en het beheer van de voorraad geneesmiddelen die artsen ter beschikking staat voor toediening aan patiënten bij de uitoefening van hun werkzaamheden. het gaat hier om artsen die werkzaam zijn bij een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of verpleging & verzorging. De handreiking is opgesteld door ActiZ, VGN en GGZ Nederland.
Zie de Handleiding werkvoorraad geneesmiddelen (pdf) op de website van ActiZ.

Terug naar boven

Handreiking: Complexe ouderenzorg in het verzorgingshuis en thuis

Deze handreiking is bestemd voor alle zorgverleners die een aandeel hebben in de eerstelijnszorg voor ouderen. Dat zijn in de eerste plaats huisartsenpraktijken. Zij hebben een centrale positie in de medische zorg. Het accent ligt in deze handreiking op de medische en farmaceutische zorg. Naast huisartsen bieden apothekers, paramedici, thuiszorg, verzorgingshuizen, specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters elk een deel van die zorg. Al die afzonderlijke bijdragen moeten samen leiden tot één integraal pakket van zorgverlening. De Handreiking Complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis (pdf) geeft daar de hulpmiddelen voor.

Terug naar boven

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.

Reacties

  • Bert Kors [Stafmedewerker Kwaliteit, Livio, Enschede/Haaksbergen/Berkelland] 17-08-16

    Beste Bertine,

    Eigenlijk vind je alle informatie om goed inhoud te geven aan bijvoorbeeld procesbeschrijving en/of werkinstructies in de nota Veilige Principes in de Medicatieketen. Samen met onze Commissie Farmacie hebben we al onze werkinstructies t.b.v. medicatie voor onze medewerkers beschreven op basis van die nota en dat geeft veel houvast en duidelijkheid.

  • Bertine [VPK] 05-08-16

    Is er ergens een document te vinden waarin precies alle criteria rondom medicatie te vinden is voor een verzorgings/verpleeghuis?