Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Medicatieveiligheid

Scholing en e-learnings

In de Veilige Principes is aangegeven voor welke taken de zorgmedewerker intramuraal en in de thuiszorg verantwoordelijk is en welke deskundigheid daarvoor nodig is:

 • De zorgmedewerker is zich bewust van het belang van medicatieveiligheid en van de risico’s die met medicatiebeheer samenhangen.
 • De zorgmedewerker voert alleen die werkzaamheden uit waarvoor hij/zij bevoegd en bekwaam is.
 • De zorgmedewerker draagt er zorg voor dat de eigen deskundigheid op peil blijft.

De scholing van medewerkers richt zich op:

 • kennis van de Veilige Principes
 • signalering van risico’s ten aanzien van medicatieveiligheid
 • samen met cliënt en mantelzorger de mogelijkheden en risico’s doornemen
 • kennis van de werking en bijwerking van de medicatie
 • voorlichting en instructie van cliënt en mantelzorger
 • beheer medicatie
 • wijze van toediening
 • toedienregistratie
 • overdracht medicatiegegevens en overleg derden
 • evaluatie van het medicatieproces

Lesmateriaal en e-learnings

Het vergroten van de kennis over medicatieveiligheid kan met behulp van:

Video medicatieveiligheid: waar moet je op letten?

Wees altijd alert! Als zorgmedewerker kun je fouten met medicijnen voorkomen! Dit animatiefilmpje van Zorg voor Beter (2 min) laat zien dat zorgmedewerkers een belangrijke rol spelen in het signaleren van fouten met medicijnen. Soms zijn die eerder in het medicatieproces gemaakt. 

Dit filmpje kun je heel goed met je team bekijken. En dan samen bespreken welke risicovolle situaties je tegen komt, en kijken of je met elkaar nog betere afspraken kunt maken hoe je hiermee kunt omgaan. Ook goed te gebruiken in het onderwijs.

Download video Medicatieveiligheid

Als je de video's in presentaties of in het onderwijs wilt gebruiken, waar geen online verbinding beschikbaar is, kun je de video's hier ook downloaden. Klik met de rechtermuisknop op de link, en kies voor 'doel opslaan als'.

Toelichting: WMV-bestand is meest geschikt voor Windows Media Player en MP4-bestand is meest geschikt voor Apple Quicktime Player.

Kennisbundel Medicatieveiligheid

De Kennisbundel Medicatieveiligheid bevat actuele informatie en gratis te downloaden lesmaterialen over het onderwerp medicatieveiligheid. Deze kennisbundel beschrijft het medicatieproces en laat zien welke taken de verzorgende daarin vervult. Daarnaast zijn er interessante casussen die de docent in de les kan gebruiken. En met de handige instrumenten kan de docent de leerlingen leren zelf te zorgen voor medicatieveiligheid. Download de gratis Kennisbundel Medicatieveiligheid.

Medicatieveiligheid achter de voordeur - werkmodule voor thuiszorg

Deze werkmodule beschrijft hoe zorgmedewerkers medicatieproblemen bij thuiswonende cliënten kunnen signaleren, aankaarten en aanpakken/verbeteren. De module bevat onder andere:

 • een handig geplastificeerd signaalkaartje als geheugensteuntje voor medewerkers, die bij de cliënten over de vloer komen. 
 • overzichtelijke signaallijsten voor nadere analyse.
 • een standaardroute voor het bewaken van medicatieveiligheid. Bijvoorbeeld letten op veranderingen en die aankaarten bij huisarts en/of apotheker.

Hiermee kan de medicatieveiligheid in de thuiszorg flink verbeteren. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ontwikkelde deze module in samenwerking met het het landelijke NEO/LVG patiëntveiligheidsprogramma Zorg voor Veilig.
Download de module Medicatieveiligheid achter de voordeur gratis via de website Zorg voor Veilig.

Workshop: Inzicht in medicatieveiligheid

Tijdens deze bijeenkomst  van de V&VN Academie worden de belangrijkste risicovolle onderdelen en bronnen van fouten in het medicatieproces besproken. Je krijgt praktische tips over hoe jij, vanuit je eigen professionele invloed, bij kan dragen aan verbetering(en) van onderdelen van dit proces binnen jouw instelling. Je krijgt een beeld van de aard en de omvang van het probleem medicatieveiligheid in jouw sector. Ook is er ruimte om met collega's casussen te bespreken, die voor jou van toepassing zijn.
Workshop: Inzicht in medicatieveiligheid van de V&VN Academie

E-learnings medicatieveiligheid

Verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg hebben een belangrijke taak bij het uitzetten, delen en toedienen van medicijnen. Ook hebben zij een signalerende rol bij het medicijngebruik van de cliënt. Om verzorgenden bij te scholen op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een serie e-learningcursussen ontwikkeld over de volgende onderwerpen:

 • basiskennis medicijngebruik
 • bijwerkingen
 • farmaceutisch rekenen
 • kennistoets medicijnen
 • medicijngroepen
 • zelfzorgmedicijnen

U vindt de E-learning medicatiecursussen voor verzorgenden op de website van Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. 

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.