Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Medicatieveiligheid

De cliënt centraal in het medicatieproces

Zorgmedewerkers moeten niet vergeten de cliënt te betrekken in het  medicatieproces. Dit lijkt  op het eerste gezicht een proces van zorgverleners, maar alles in dit proces gebeurt om het medicijngebruik voor en door de cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen. De cliënt is de enige die het gehele proces van het begin tot het eind doorloopt. In iedere stap zitten momenten waarop een verzorgende met de cliënt bespreekt wat hij of zij wil of kan. Zorgmedewerkers moeten er  dus aan denken om hem of haar te betrekken, te informeren, te bevragen en uitleg te geven. Als de cliënt dit zelf niet kan, moeten verzorgenden dit afstemmen  met de mantelzorger of cliëntvertegenwoordiger. Alles wat afgesproken wordt, staat in het zorgleefplan.

Patiëntveiligheidskaarten

Op de website van Patiëntenfederatie Nederland kunnen zorgverleners en zorginstellingen verschillende informatie- en patiëntveiligheidskaarten vinden. Deze kaarten zijn bedoeld voor zowel cliënten als zorgverleners om samen nog alerter te zijn op medicatieveiligheid.

Tips voor familieleden

In verpleeghuizen en verzorgingshuizen krijgen mensen met dementie en probleemgedrag vaak rustgevende medicijnen. Deze medicijnen hebben ook nadelen. De familie is hiervan niet altijd op de hoogte. Alzheimer Nederland heeft een lijst met praktische tips voor familieleden (pdf) opgesteld om samen met de behandelaars te kunnen bekijken of het gebruik kan worden verminderd, gestaakt of voorkomen.

Medicatie-beoordeling

Huisartsen en/of apothekers nodigen sommige cliënten uit voor een medicatie-beoordeling. Dit zijn minstens twee gesprekken over de medicijnen die gebruikt worden. Dit kan handig zijn wanneer de cliënt veel medicijnen tegelijk gebruikt. Tijdens de gesprekken kan de cliënt zijn ervaringen en mogelijke problemen met de medicijnen bespreken. Patiëntenfederatie NPCF heeft verschillende, handige patiëntenkaarten ontwikkeld, zoals:

De rol van de cliëntenraad

Ook cliëntenraden kunnen een rol spelen bij het informeren van cliënten over hun medicijngebruik en het signaleren van problemen. LOC Zeggenschap in zorg en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ontwikkelden twee instrumenten om cliënten te betrekken bij het verbeteren van de medicatieveiligheid: het Handboek Medicijnen en gezondheid en de Bewaarkaart Medicijnen en gezondheid.

Handboek Medicijnen en gezondheid

Dit handboek bespreekt verantwoord medicijngebruik in de langdurige (thuis)zorg vanuit vijf thema’s: verantwoord medicijngebruik, actueel medicatieoverzicht, en medicijnen in relatie tot mondzorg, eten en drinken en bewegen. Per thema staan suggesties voor vragen, die de cliëntenraad het management van de organisatie kan stellen om inzicht te krijgen in het medicatiebeleid van de organisatie. Ook is er aandacht voor vragen die de cliëntenraad aan cliënten kan stellen om boven tafel te krijgen wat er goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn. Download het Handboek Medicijnen en gezondheid (pdf) op de website van het LOC.

Bewaarkaart Medicijnen en gezondheid

Deze kaart hoort bij het Handboek Medicijnen en gezondheid. De kaart bevat concrete tips en aandachtspunten waar de cliëntenraad direct mee aan de slag kan. Download de Bewaarkaart Medijnen en gezondheid (pdf) op de website van LOC.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.