Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Continentie

Cijfers incontinentie en business case

Het aantal incontinente cliënten in Nederland is hoog en stijgt verder. Innovaties zijn nodig; ze kunnen voordeel opleveren voor de cliënt en voor de organisatie, maar kosten ook veel tijd en geld. Vooraf heeft een zorginstelling graag inzicht in de kosten en baten hiervan. Hier vindt u informatie over prevalentie. En de business case Incontinentie die helpt bij het afwegen van kosten en baten van innovaties.

Prevalentie incontinentie

In verpleeg- en verzorgingshuizen komt urine-incontinentie beduidend vaker (ruim 48%) voor dan fecale incontinentie (ruim 26%). De prevalentie dubbele incontinentie komt bijna 23% voor. Urine- en fecale incontinentie komen in de chronische sector het meest voor op de psychogeriatrische afdelingen. Verder zijn vrouwen vaker incontinent dan mannen en neemt de kans op incontinentie toe naarmate men ouder is en meer ziektebeelden heeft. Ook neemt met een stijgende zorgafhankelijkheid de kans op incontinentie toe. 
Uiteraard kan incontinentie niet in alle gevallen voorkomen of behandeld worden, maar met eenvoudige ingrepen kan de overlast voor de cliënt wel verminderen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan relatief eenvoudige maatregelen zoals aanpassingen in de omgeving of gemakkelijke kleding.

Vaak geen diagnose

In iets meer dan de helft van de gevallen is incontinentie in de chronische sector gediagnosticeerd door de specialist ouderengeneeskunde. Bij 1 op de 3 cliënten is de diagnose gesteld door de huisarts. In veel gevallen (30%) is er echter geen diagnose gesteld of is deze niet gespecificeerd (18%). De meest voorkomende diagnoses zijn:  totale incontinentie gediagnosticeerd en functionele incontinentie.

Bron: Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2015 (pdf).

Businesscase Incontinentie

Cliënten met incontinentie zijn voor een niet onaanzienlijk deel afhankelijk van de hulp van anderen. Ze gebruiken vaak incontinentiemateriaal of katheters. Het gebruik van incontinentiemateriaal en de kosten daarvan stijgen elk jaar. Ook neemt het tijdbeslag op de werktijd van zorgverleners toe. De schattingen hiernaar lopen sterk uiteen. Het komt voor dat zorgverleners meer dan de helft van hun werktijd besteden aan directe of indirecte incontinentiezorg. Een vermindering van het tijdbeslag kan dus een verhoogde arbeidsproductiviteit en lagere (ervaren) werkdruk bij zorgverleners opleveren.

Er zijn mogelijkheden om de toenemende werkdruk en kosten van het stijgende aantal cliënten met incontinentie in te perken. Adviesbureau LOCOmotion heeft een businesscase ‘Incontinentie’ gemaakt waarin kosten en baten van de aanpak van incontinentiezorg in beeld zijn gebracht. 

Voorbeelden van thema’s in de businesscase Incontinentie (pdf): 

 • implementatiekosten
 • invloed op verzuim
 • kosten van de incontinentieverbanden
 • kosten van speciaal huidverzorgend materiaal
 • financieel effect van minder incontinentie en toename zelfredzaamheid
 • financieel effect van het sneller werken met beter incontinentiemateriaal
 • financieel effect van minder nadelige gevolgen van incontinentie

Bron

De website van LOCOmotion (adviesbureau van Hanneke en Nico Knibbe), waaronder deze pagina over innovatie in de basiszorg.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.

Reacties

 • Jolanda Terstappen [Directeur, IkbenthuisindeZorg, Zwolle] 30-07-16

  Goedendag, i

  k ben ziekenverzorgster van beroep en heb een cursus ziekenverzorging voor mantelzorgers ontwikkeld. In de cursus ga ik o.a. in op het grote belang van goede huidverzorging bij incontinentie, het juiste inco materiaal en leer hen door middel van oefening hoe deze materialen toe te passen. Ik vind het belangrijk om hierover informatie te geven omdat er snel problemen kunnen ontstaan wanneer men niet voldoende op de hoogte is of onvoldoende vaardigheden kent. Goed dat u hier aandacht aan besteedt.

  Voor meer informatie www.ikbenthuisindezorg.nl