Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Continentie

Incontinentie als indicator

In het Kwaliteitsdocument 2013 VV&T is incontinentie verwerkt in risicosignalering en de opvolging daarvan en het is verder onderdeel van het Lichamelijk welbevinden en gezondheid. 

 • ervaringen lichamelijke verzorging
 • risicosignalering zorgproblemen

Hierna volgt de toelichting per indicator.

Lichamelijk welbevinden en gezondheid (Domein A)

De cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering en een schoon en naar wens verzorgd lichaam, waarbij steeds goed wordt ingespeeld op veranderingen in de lichamelijke gezondheid. Als norm voor adequate gezondheidsbescherming en –bevordering: een zorgvuldig gekozen evenwicht tussen goed vaktechnisch handelen en de wensen en voorkeuren van de cliënt/vertegenwoordiger bij de toepassing van tenminste oa continentiezorg.

Risicosignalering zorgproblemen (indicator 7.1)

Indicator 7.1 uit het Kwaliteitsdocument 2013 VV&T is opgedeeld in twee subindicatoren

 • Risicosignalering - uitvoering (7.1a)
  Percentage cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat een risicosignalering is gedaan op het zorgprobleem incontinentie.
  Dit is het aantal cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat in het afgelopen halfjaar een risicosignalering is gedaan op incontinentie gedeeld door het totaal aantal cliënten bij wie in de meetperiode is gemeten.
 • Risicosignalering – opvolging (7.1b)
  Percentage cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat een risicosignalering is gedaan op het zorgprobleem bij wie naar aanleiding van verhoogd risico adequate opvolging heeft plaatsgevonden.
  Dit is het totaal aantal cliënten bij wie een adequate opvolging heeft plaatsgevonden gedeeld door het totaal aantal cliënten bij wie er een verhoogd risico is geconstateerd.

Het is de bedoeling dat de risicosignalering voor incontinentie is terug te vinden in het zorg(leef)plan van de cliënt. Organisaties mogen zelf bepalen hoe zij deze signalering uitvoeren, als het maar op een structurele manier en op cliëntniveau plaatsvindt én wordt vastgelegd in het zorg(leef)plan.

Het Kwaliteitsdocument 2013 VV&T stelt als norm bij Domein A “lichamelijk welbevinden en gezondheid” dat de cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering. Dit houdt onder meer in dat gezondheidsrisico’s tijdig worden herkend. Vroege herkenning van incontinentie kan veel leed en verlies van kwaliteit van leven voor de cliënt voorkomen (Bron: Kwaliteitsdocument 2013, Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorgverzekeraars Nederland, LOC Zeggenschap in zorg, augustus 2013).

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.